danderyds-sjukhus

Externplacering

Läkarstudenterna på KI är huvudsakligen placerade på Stockholm läns landstings 4 större sjukhus: Karolinska universitetssjukhuset Solna, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset (SöS). Därutöver kan studenterna på respektive sjukhus få placeringar utanför sitt ’hemsjukhus’, beroende på vad man läser för kurs och om det är platsbrist osv. Exempelvis sker vårdcentralsplaceringar alltid utanför sjukhuset, obviously. Vissa har VFU på Sankt Görans sjukhus och Norrtälje sjukhus.

Jag är placerad på SöS fram t.o.m T7. En period under min VFU kommer jag att vara på Sankt Göran, under infektionskursen blir vi placerade på Huddinge sjukhus pga SöS saknar infektionsklinik, och under geriatriken är jag på Sabbatsbergs sjukhus.

Något annat som utmärker SöS är att läkarstudenter på T6 ’erbjuds’ externplacering. Med externplacering innebär att vi studenter, på egenhand, måste hitta ett sjukhus och en handledare på annan ort att vara på under en hel vecka. Just nu håller jag därför på att rodda med detta. Jag är ju från Linköping, så tänkte från början fixa externplacering där, men det blir ju väldigt svårt, eftersom det redan är ett universitetssjukhus med massa vårdstuderande. Vanligast är att man drar norrut i landet, där de är väldigt måna om att ta hand emot oss. För mig infaller min externplacering v.4 2018, så vi har redan börjat planera inför detta.

3 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig

Kategorier