Introduktion till öron-näsa-hals (läkarstudent) 👃🏻👂🏻👄

De närmaste två veckorna (11 dagar) befinner jag mig på Huddinge sjukhus och studerar öron-näsa-hals (a.k.a ÖNH / otorhinolaryngologi / ENT: ear, nose, throat). Vi fortsätter alltså resan genom huvudregionens olika hålrum: öron, näsa och hals. Detta efter 34 dagar inom psykiatrin med fokus på psykisk ohälsa, vilket ni kan läsa om här. Läs mer om vad min termin 9 har att bjuda på här

Öron-näsa-hals (ÖNH) är en egen specialitet med olika subspecialiteter, vilka fokuserar på sjukdomar i just dessa organ. Vi började kursen med en introduktionsdag bestående av föreläsningar om alltifrån öronbarn (barn med återkommande öroninfektioner), till sömnapné (OSAS) och tumörer på halsen. Förutom föreläsningar fick vi också gratis kursmaterial och fika, två vinnande koncept om man vill locka läkarstudenter till icke-obligatoriska dagar alternativt värva framtida kollegor. Det kan vara både lätt och svårt för en hel specialitet att driva en kurs på 11 dagar – antingen blir det en bra kurs för att de just har begränsad tid, vilket gör den strukturerad och fylld med intressanta moment (+ fika), eller så blir det bristande just för att de endast har 11 dagar på sig att visa vad denna specialitet går för, dvs. ger ingen representativ bild av själva specialiteten i sig. 🤔

 

Vad utmärker ÖNH-kursen?
So far so good! Övervägande praktisk undervisning och gruppundervisning (seminarier), snarare än vanlig kateterundervisning (föreläsningar).

  • ☕️🥪 Fika – Gratis fika och kaffe på hittills 2 av 2 kursdagar
  • 👩🏻‍🏫👩🏻‍💻 1 föreläsningsdag – Endast första dagen som bestod av föreläsningar
  • 🗣💬 8 seminarier – Gruppundervisning om 10 studenter med specialistläkare inom ÖNH där vi diskuterar olika fall. Inget nytt för denna kurs, utan fallseminarier förekommer på alla klin-kurser på läkarprogrammet, mycket mer givande än föreläsningar. Utmärkande för ÖNH-kursen är dock att majoriteten av undervisningen är seminarier.
  • 🔬💉 5 demonstrationer/undersökningsteknik – Idag övade vi på varandra: öronmikroskopering (undersökning av trumhinnan), nästamponad (hur man lägger in en tamponad i näshålan vid t.ex. näsblödning), undersökning av näshålorna, munhålan, svalget, halsen osv.
  • 🏥👩🏻‍⚕️ 4 mottagningspass – Vi kommer få praktisera på s.k. kandidatmottagning med handledning av ÖNH-läkare, där tanken främst är att vi ska öva på de praktiska momenten såsom att mikroskopera ett öra och praktiskt kunna undersöka en patients öron, näsa och hals ordentligt.
  • 🔪👩🏻‍⚕️ 2 operationspass – Vi får chansen att följa med på op, hur coolt? ÖNH-specialiteten har ju mycket kirurgi (t.ex. rekonstruktiv kirurgi i ansiktsregionen efter tumörresektion, borttagning av halsmandlar, insättning av rör i trumhinnan vid upprepade öroninfektioner)
  • 🚑👩🏻‍⚕️ 1 jourpass – På valfri kväll/helg ska varje student gå med en ÖNH-jourläkare. Jag har mitt pass inbokat på söndag.
  • 🤯📚 Förhörsseminarium – Kursen avslutas nästa fredag med ett litet förhör, men i övrigt sker all examination på sluttentan i januari.

Gratis kursmaterial 📚🤓

 

Övning i öronmikroskopering på ÖNH-mottagningen 🔬👂🏻

1 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig

Kategorier