Jakt på examensarbete

 

Examensarbetet är ett större projektarbete på 30hp som äger rum under hela termin 8 på läkarprogrammet KI. Olika svenska läkarprogram kan förlägga exjobbet på olika terminer, men det bör förekomma. På Lunds läkarprogram görs det t.ex. ett (kandidatuppsat) på termin 5 och ett på termin 10.

Tanken är att varje läkarstudent ska komma i kontakt med forskning, genom att fördjupa sig i någon frågeställning inom medicinsk vetenskap. Man ansvarar själv för att hitta en lämplig handledare som forskar på KI, och ett lämpligt projekt. Själva exjobbet kan sedan utformas på helt olika sätt, beroende på vad du tänkt göra. Man kan göra sitt projekt utomlands eller i Sverige, det kan vara en studie där du behöver stå och laborera, eller så kan det vara en epidemiologisk studie där du undersöker ett samband mellan en sjukdom och en möjlig riskfaktor. Det finns m.a.o. oändliga möjligheter under denna termin.

Termin 8 blir en annorlunda termin på många sätt. Det kommer finnas mycket utrymme för eget ansvar och extremt lite schemalagd tid från KI:s håll, pga alla i klassen arbetar med olika saker. Nackdelarna är att vi förväntas förbereda oss en hel del innan dess, men samtidigt inte fått så mycket info alls. Deadline för inlämning av projektförslag är nämligen nästa termin (T7), vilket innebär att man innan dess måste börjat leta projekt…😅 Ju mer man förbereder sig, desto större är sannolikheten att termin 8 blir en bra termin.

Jag har än så länge iaf hittat en handledare. Och hittills känns det positivt. Vi har träffats några gånger för att brainstorma idéer på vad jag kan tänkas göra. Nu har vi äntligen ett hum om ämnesområdet. Under sommaren är det därför tänkt att jag ska läsa in mig på vad som redan gjorts kring området, samt var kunskapsluckan finns.

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig

Kategorier