st-gorans-sjukhus

Journaler

Journalsystem
Inom all sjukvård runtom i världen dokumenterar man skriftligen vad som hänt en patient. Denna dokumentation kallas för journal. I Sverige är alla journaler digitala, dvs dokumenteras i journalsystem på datorer. För något år sedan började många landsting göra patientjournalerna tillgängliga för patienterna själva via internet, vilket inte varit helt konventionellt.

Det finns många olika journalsystem som utvecklats av olika företag. Användningen av olika journalsystem i landet, gör att man inte kan se journaler från ett annat journalsystem, vilket ju bara är sjukt b. Detta har i varje fall att göra med kostnader, då det är svindyrt att byta journalsystem i ett landsting, men också att vårdpersonal inte pallar lära sig använda ett nytt journalsystem. Men snälla?! Att behöva skicka med skriftliga journaler, labsvar och medicinlistor från S:t Görans sjukhus till Stockholmsgeriatriken år 2017 för att de använder olika journalsystem, när sjukhusen ligger 2 km från varandra?!

Inom Stockholm läns landsting använder man journalsystemet TakeCare. Utan några referensramar (då jag endast jobbat med TakeCare) tycker jag det får en 7/10. Nackdelar: otroligt många fönster. Det bör införas tabs/flikar i större utsträckning. Att behöva navigera sig bland olika fönster som gömmer sig bakom varandra, är sjukt jobbigt! Fördelar: fraslexikon bara för att nämna ett. Det är ett funktion där man kan lägga in förkortningar för fraser. Ex. mvh –> med vänliga hälsningar. Sjukt smidigt då det skrivs och dokumenteras så mycket kring varje patient.

Andra journalsystem i sveariket är bl.a. Cosmic (används ju på S:t Görans sjukhus samt i Linköping och många delar av södra Sverige) och Systeam cross (används mest i norra Sverige).

Journalanteckningar
Det finns många olika slags journalanteckningar som ska föras på olika sätt. Exempel är:

  • Daganteckning: skrivs dagligen om en patient inneliggandes på en vårdavdelning.
  • Intagningsanteckning: skrivs då en patient skrivs in på en vårdavdelning.
  • Epikris/slutanteckning: skrivs då en patient skrivs ut från en vårdavdelning.
  • Helgsammanfattning: likt en daganteckning, men skrivs dagen innan helg och är en mer sammanfattande anteckning. Detta för att det på helger endast är en läkare på en hel (eller flera) avdelning.

Diktering
Eftersom det går betydligt snabbare att prata än att skriva, använder man diktafoner i syfte att effektivisera journalförandet. En diktafon spelar in det du säger, så att du kan tala in en anteckning. Därefter skickas ljudfilen till en medicinsk sekreterare som journalför allt till skriftligt format. Men tyvärr går det väldigt mycket långsammare att diktera kontra skriva journaler i början.

3 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig

Kategorier