Kandidatmottagning på ÖNH-kliniken

Öron-näsa-hals-(ÖNH)-momentet lider mot sitt slut. Redo eller inte, så väntas imorn ett skriftligt förhör på allt det vi lärt oss under vår korta tid (2 veckor) på ÖNH-kliniken. Men innan avrundning tänkte jag tillägna ett inlägg åt att berätta om kandidatmottagning. Vad är det och hur fungerar den?

På läkarutbildningen i Sverige har vi mycket praktik redan från tidiga terminer, vilket är fantastiskt. Däremot sker praktiken (VFU) alltsom oftast enskilt som läkarkandidat. Varje student går alltså ensam tillsammans med andra läkare och vårdpersonal. Vi har ytterst sällan praktik i grupp och ännu mer sällan är vi på en praktikplats där studentens lärande faktiskt prioriteras. I stället är vi kandisar (förutom det faktum att vi hoppar runt på nya arbetsplatser alltifrån dagligen till veckovisa byten) något för ofta också utplacerade på praktikplatser där handledarna antingen är helt ointresserade av att lära ut eller inte blivit informerade, pga personalbyte, dålig kommunikation eller helt enkelt tids- och resursbrist, vilket många problem mynnar ut i.

Anatomisk översikt av öron, näsa och hals

Kandidatmottagningar är därför mycket uppskattat under läkarutbildningen, de få gånger det erbjuds. En kandidatmottagning är som namnet antyder, en mottagning ledd av oss kandidater (läkarstudenter) med handledare som är helt och hållet till vårt förfogande, utan egna inbokade patienter eller arbetsuppgifter under den tid som kandidatmottagningen äger rum. Detta i kontrast till vanliga klinikplaceringar, där jag som läkarstudent i bästa fall får en utsedd handledare, men denne har ju produktionskrav med sitt jobb att sköta parallellt som hen ska handleda läkarstudenten. På kandidatmottagningen finns alltså betydligt mer tid och resurser per student.

Nu i veckan hade jag två dagar med kandidatmottagning på schemat. Vi var indelade i grupper om 2-3 studenter per rum där vi fick turas om att handlägga helt egna patienter med öron-näsa-hals-besvär. En student ansvarade för varje patient – tog anamnes (patientsamtalet), undersökte (kolla in i öron, näsa, mun och svalg) och journalförde hela arbetet, självklart efter konsultation och hjälp från våra fantastiska handledare/kursamanuenser.

Min grupp fick bl.a. träffa patienter med följande besvär:

  • Septumdeviationer – Sned nässkiljevägg pga t.ex. våld/trauma eller medfödd missbildning i ansiktet.
  • Septumperforation – Hål i nässkiljeväggen efter tidigare operation i området, en komplikation till kirurgi med andra ord.
  • Pleomorft adenom – Godartad tumör kring parotiskörteln (spottkörteln) i ansiktet vilket syns som en långsamväxande utåtstående knöl på sidan av ansiktet.

Eftersom detta är en specialistklinik inom ÖNH och dessutom på ett sjukhus, har patienterna oftast mer sällsynta och svårare besvär. De är också vanligtvis välutredda och inkommer nästan alltid via remiss från vårdcentralen / privat specialistklinik ute på stan / ÖNH-akuten på Huddinge sjukhus.

Bild från kandidatmottagningsrummet med den klassiska undersökningsstolen som patienterna sitter i när de blir undersökta.

 


Tidigare inlägg relaterade till kandidatmottagning:

  1. Kirurgmottagning och kandidatmottagning
  2. Praktik på Gustavsbergs vårdcentral
  3. Klinisk utbildningsavdelning (KUA)
  4. Min första nattjour

3 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig

Kategorier