Campus Solna

Sista tentan på läkarprogrammet avklarad

Oktobermånad har nått sitt slut. Dessvärre fortsätter pandemin att prägla vår vardag. För mig har det dock varit en perfekt grå och händelselös månad bestående av tentaplugg, inför sista tentan på läkarprogrammet.

Idag skrev jag min allra sista tenta på läkarprogrammet. Det här var den sista delen av vår integrerade sluttentamen (IST), som är den slutgiltiga tentan på KI:s läkarprogram. På det befintliga 5,5-åriga läkarprogrammet på KI gör alltså alla läkarstudenter på sista terminen en integrerad sluttentamen, bestående av en praktisk och teoretisk del.

Den praktiska delen ägde rum igår och gick ut på att varje läkarstudent skulle handlägga 4 olika fake-patienter, om 20 minuter vardera. Den teoretiska tentan fokuserade i stället på kunskap inom medicinsk epidemiologi (hur man granskar forskningsartiklar) och farmakologi (läkemedelslära).

Integrerad sluttentamen (IST) är i sig egentligen en helt separat kurs under termin 11, men består bara av självstudier inför läkarprogrammets slutexaminationer (IST). Mellan tentan på den föregående kursen HSM och vår IST denna vecka, får vi 10 dagar på oss att ladda upp inför IST. IST-examinationerna ägde alltså rum denna vecka för oss och eftersom pandemin fortfarande är högst aktuell, har vi fått göra examinationerna under lite annorlunda former. Vi har t.ex. behövt använda munnskydd och visir under de praktiska examinationerna med patienter via iPad, medan vi behövt dela upp oss på olika salar när vi skrev den skriftliga tentan idag. Allt som allt har vi hursomhelst överlevt, trots mycket ovisshet och tentorna är officiellt avklarade.

Läs mer om upplägget för termin 11.

Påväg till min allra sista salstentamen på läkarprogrammet…

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig

Kategorier