Campus Solna

Läkarprogrammets sista tenta avklarad

Publicerat: 30 oktober, 2020

Oktobermånad har nått sitt slut. Dessvärre fortskrider pandemin och fortsätter att prägla vår vardag. För mig har detta dock varit en perfekt grå och händelselös månad bestående av tentaplugg som legat högst upp på min agenda.

Idag skrev jag (förhoppningsvis) även min allra sista salstentamen på läkarprogrammet KI. Detta var den allra sista examinationen som en del i våra slutexaminationer på KI:s läkarprogram, s.k integrerad sluttentamen (IST). Japp du hörde det rätt, på det befintliga 5,5-åriga läkarprogrammet på KI gör alla läkarstudenter på T11 en integrerad sluttentamen, bestående av en praktisk del och en teoretisk del. Den praktiska delen ägde rum igår och innebar att vi skulle handlägga 4 olika låtsas-patienter om 20 minuter vardera. Den teoretiska tentan fokuserade i stället mer på kunskap om medicinsk epidemiologi (hur man granskar forskningsartiklar) och farmakologi (läkemedelslära). Allt som allt, absolut relevant tentamensinnehåll överlag.

Integrerad sluttentamen (IST) är i sig egentligen en helt separat kurs under termin 11, men består bara av självstudier inför läkarprogrammets slutexaminationer (IST). Mellan tentan på den föregående kursen HSM och vår IST denna vecka, får vi 10 dagar på oss att ladda upp inför IST. IST-examinationerna ägde alltså rum denna vecka för oss och eftersom pandemin fortfarande är högst aktuell, har vi fått göra examinationerna under lite annorlunda former. Vi har t.ex. behövt använda munnskydd och visir under de praktiska examinationerna med patienter via iPad, medan vi behövt dela upp oss på olika salar när vi skrev den skriftliga tentan idag. Allt som allt har vi hursomhelst överlevt, trots mycket ovisshet och tentorna är officiellt avklarade.

Läs mer om upplägget för termin 11.

Påväg till min allra sista salstentamen på läkarprogrammet…

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig

Mitt namn är Linnea, jag är 24 år och kommer från Linköping.

Följ med på min resa genom läkarprogrammets 5,5 år. Nuvarande station: Läkarexamen.

Läs om läkarstudierna på Karolinska Institutet (KI), livet som student i Stockholm och få en inblick i läkaryrket.

Kategorier