patient-brits

Medicinavdelningar

Ännu en veckas placering avklarad. Denna vecka spenderades på en medicinavdelning på Södersjukhuset. Och tiden går alltid lika fort. Tänkte i detta inlägg prata om organisationen på sjukhusets medicinavdelningar.

På termin 5-6 läser vi, som tidigare nämnt, en stor kurs om klinisk medicin. Fokuset ligger på internmedicin som också är ett av de större ämnesområdena. Där ingår alltifrån sjukdomar i hjärta, lungor, kärl, hjärnan, blod, njurar osv. På sjukhuset finns därmed också väldigt många medicinavdelningar med olika inriktningar enligt ovannämnda. T.ex. var jag på avd 80, vilket har inriktning endokrinologi (hormonsjukdomar som diabetes m.m).

I praktiken ligger dock alla möjliga patienter på de olika avdelningarna. Pneumonipatienter kan ligga på endokrinavdelningen. Detta ger upphov till begreppet satellitpatienter (patienter som skickas från en avdelning till en annan) Varför? Pga brist på vårdplatser, som är en följd av brist på vårdpersonal.

Patientflödet fungerar oftast så att en patient inkommer till akutmottagningen. Vad gäller medicinpatienter sorteras de till medicinakuten. Där ligger patienten och beslut fattas kring om hen ska vårdas inneliggande eller polikliniskt (vård utanför sjukhus). Vid behov av inläggning, skickas patienten till någon medicinavdelning. På avdelning kan patienten också behöva flyttas runt. För äldre patienter finns även geriatriken (se föregående inlägg) som vårdalternativ, efter att hen stabiliserats och går mot bättringsvägen.

Specialiserar man sig i internmedicin som läkare, jobbar man på alla möjliga olika medicinavdelningar (kardiologi, lungmedicin, endokrinavd, strokeavd, akuten osv). Man cirkulerar runt på sjukhuset och har ingen direkt fast punkt, till skillnad från sjuksköterskor/undersköterskor som har sin fasta avdelning. Detta kan diskuteras om det är bra eller dåligt för de inneliggande patienterna. Önskar man en fast punkt i arbetet, är det iaf vårdcentralen som gäller (eget rum och en fast arbetsplats).

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig

Kategorier