Namnskyltar och titlar

Första veckan på T6 snart avklarad. Denna vecka spenderades på primärvården (vårdcentral), där jag fått ta emot och handlagt helt egna patienter. Då vi läser internmedicin har det fr.a. varit patienter med hjärtkärlsjukdomar, trötthet, diabetes osv, men även en hel del utanför internmedicin-området. 😁 Allt som allt, en skön uppstart på terminen!

Med ny termin, innebär nya skyltar. Inom sjukvården bär ju all personal en olika skyltar på bussarongerna. Oftast bär man en skylt med sitt namn och en annan med sin yrkestitel (ex. Läkare). På sjukhus kan skyltarna vara ännu mer detaljerade och anger den avdelning/sektion du tillhör samt vilken typ av läkare/sjuksköterska man är (ex. Specialist, vikarierande underläkare, överläkare, AT-läkare, anestesisjuksköterska osv). I och med att vi är läkarstudenter bär vi en som anger att vi är läkarstuderande + termin, samt en namnskylt.

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig

Kategorier