Nyfödda barn på BB och neonatalavdelning

Under barnkursen ingår klinisk placering på BB samt en neorond. Jag har precis gått klart dessa placeringar. Allt som allt en mycket lärorik upplevelse (främst BB), som definitivt toppar listan på en av barnkursens bästa placeringar. Mycket tack vare att jag självständigt fått öva på samma moment om och om igen med kontinuerlig feedback. Under mina två pass på BB har jag alltså fått undersöka ett helt gäng nyfödda barn och finslipat min undersökningsteknik. 

Undersökningsrummet för nyfödda på BB

Neonatologi

  • Neonatologi = Läran om medicinsk vård av nyfödda, en subspecialitet inom pediatrik (läran om barnsjukdomar). 
  • Neonatolog = En specialistläkare inom neonatologi. För detta krävs att du först blir pediatriker (5-årig specialisttjänstgöring) och därefter gör en 3-årig specialisttjänstgöring inom neonatologi.

Verksamheten inom neonatologi innefattar alltifrån intensivvårdakutsjukvård till öppenvård/mottagning och vård på BB. Patientklientelet är som sagt alla nyfödda, där fokus ligger på prematurer (för tidigt födda barn) eftersom de är allra sjukast. Uppdelningen är som så att alla prematurer vårdas på neonatalavdelning (olika lokala gränser för hur prematur man behöver vara), likaså fullgångna barn som är sjuka eller skadats. Det kan handla om pneumothorax (sammanfallen lunga), ikterus (gulsot) eller förlossningsskador (ex. nervskador eller skallblödningar). 

Svenska Neonatalföreningen

BB

BB = barnbördshus = förlossningsavdelning. En plats som vårdar både nyfödda barn och kvinnor som ska föda / har fött sina barn. På BB arbetar barnmorskor, undersköterskor, obstetriker (förlossningsläkare) och barnläkare. Det är med andra ord en tydlig samlingspunkt för barnläkare och obstetriker. 

  • Före förlossning – Gravida kvinnor kan läggas in på BB innan förlossningen ägt rum. Det kan röra sig om aktuella eller kommande faror för barnet eller mamman, t.ex. preeklampsi (högt blodtryck med organpåverkan), placenta previa (felplacerad moderkaka), intrauterin tillväxthämning (avstannad tillväxt på fostret). Betoning ligger på moderns hälsotillstånd eftersom det alltid går före fostrets. Det innebär därför att obstetrikern har den viktigaste rollen i dessa sammanhang, men barnläkare blir också inblandade i dessa ärenden.
  • Efter förlossning – Förlösta kvinnor med partus normalis (PN, okomplicerad förlossning) och fullgångna barn (född i graviditetsvecka 37+0 till 41+6) får gå hem redan timmar efter förlossningen, men en del behöver och önskar längre eftervård, ca 1-2 dygn. Det kan t.ex. gälla kvinnor med komplicerande faktorer från graviditeten eller vid förlossningskomplikationer, såsom eklampsi (kramper), uterusrupturpostpartumblödningakut kejsarsnitt m.m. Oavsett när man väljer att gå hem ska alla nyfödda genomgå en barnläkarundersökning innan hemgång.
Undersökningsrum på BB
Undersökningsbordet för nyfödda

Barnläkarundersökning av nyfödda

Detta är som en hälsokontroll av alla nyfödda i Sverige, ett led i att upptäcka allvarliga och behandlingsbara tillstånd och sjukdomar.

Anamnes (frågor till föräldrarna)
  1. Har barnet kunnat amma/kissa/bajsa? Viktigt att barnets in- och utfunktioner fungerar – Säkerställ att barnet kan äta, att mekonium (första avföringen hos nyfödda) avgått och att urinproduktionen kommit igång. 
  2. Finns ärftlighet för medfödda höftproblem? Viktigt att identifiera höftledsdysplasi hos nyfödda (instabila och luxerad höft), eftersom detta påverkar barnets gångutveckling och kan åtgärdas mha skena. 
Statusundersökning

Hela kroppsliga undersökningen från topp till tå blir enklast om man just kör från topp till tå. Sen handlar en stor del av undersökningen om att vara flexibel och anpassa sig efter barnets reaktion. Spara det jobbigaste till sist.

Se video

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig

Kategorier