Obduktion

På termin 3, under kursen Den sjuka människan 1 (DSM1) får vi läkarstudenter vara med på obduktioner. Dessa äger rum på respektive universitetssjukhus (Solna och Huddinge). Syftet med obduktioner är att klargöra dödsorsaken hos den avlidne patienten. För att göra detta, måste man ha tillåtelse från anhöriga, och anhöriga kan även begära en obduktion.

Jag var på en obduktion för några veckor sedan i Huddinge. Det vi hade fått höra innan, var att obduktion är väldigt annorlunda jämfört med dissektionerna vi utfört tidigare på läkarprogrammet. Väl på plats i obduktionssalen, reagerade jag personligen inte så mycket. Det enda som störde mig något var doften. I och med att den avlidne legat där ett tag innan obduktion och inte preparerats, luktade det en del dött och ruttet.

Under själva obduktionen undersöker man helt enkelt alla organ, snittar dem och letar efter avvikelser. Därefter skickas eventuellt delar till patologen för vidare undersökning.

Obduktion vs Dissektion

  • Obduktion utförs endast på sjukhus och har som syfte att klargöra dödsorsaken hos en avliden patient. Syftet med dissektion är å andra sidan att studera kroppens anatomi i lärandesyfte.
  • De avlidne som donerats sina kroppar till dissektion, är preparerade i speciell vätska för att kroppen inte ska ruttna och för att minska doften från den avlidne. Det luktar därför betydligt mindre i dissektionssalen än i obduktionssalen.
  • Vid obduktion är människokroppen betydligt mer färgstark och ser mer human ut. På våra dissektioner har vi kunnat avhumanisera preparaten, dels genom att vi täcker ansiktet men också genom att preparaten har förlorat sin färg och ser ut på ett visst sätt. Detta underlättar förstås för oss studenter att studera kroppen under dissektionerna, men det är en rejäl skillnad gentemot obduktionen.

Att vi på KI haft dissektioner innan obduktionsmomentet, tyckte jag förberedde oss och underlättade mycket inför obduktionen. Trots att det skiljer sig mellan dessa moment, handlar det i grund och botten om att kunna bemöta och hantera en död människa. Alla reagerar väldigt olika, men värt att komma ihåg är att det inte alls är fel att reagera. För hela denna situation är inte naturlig för oss och det tar ett tag innan man vänjer sig.

3 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig

Kategorier