OSCE – vad är det & hur går det till?

I onsdags hade jag som sagt min första OSCE på läkarprogrammet. Svettigt värre! 💦 Genom läkarprogrammet kommer vi att ha flera OSCE. Den första på KI:s läkarprogram äger rum i slutet av termin 6, efter hela medicinkursen (T5-T6).

Vad är OSCE?
OSCE (objective structured clinical examination) är en praktisk examination som tillämpas på olika utbildningar inom hälso- och sjukvård (ex. läkar-/sjuksköterske-/tandläkarprogrammet) runtom i världen. Kort sagt går det ut på att bedöma kliniska och praktiska färdigheter samt kommunikationsförmågor.

Tanken med OSCE är att så objektivt som möjligt examinera studentens praktiska/kliniska förmågor. Men detta, till skillnad från en skriftlig tentamen, är oerhört svårt i praktiken. Ta bara min klass som exempel. Vi utförde OSCE:n på 4 olika sjukhus med olika examinatorer och olika stationer.

 

Hur går det till?
Nytt från och med denna termin på KI, var att vi gjorde OSCE:n på ett annat sjukhus än vårt bassjukhus, av rättvisa skäl. Vi som är på SöS fick alltså åka till Huddinge och beta av OSCE:n och vice versa, medan de på Danderyds sjukhus fick köra på KS och vice versa.

OSCE:n är uppbyggd av olika stationer som studenten ska ta sig igenom under en begränsad tid. Vår OSCE bestod av 6 stationer med 6 min tidsbegränsning på varje station. Likt Boda Borg. Skillnaden denna gång är att du ska lösa problemet på egen hand och utifrån en läkares perspektiv. Det finns en examinator (läkare) inne på varje station. När det signaleras får man gå in på rummet. SPRITAR händerna (viktigt viktigt)! Väl inne på rummet kan det sen antingen vara en riktig patient, docka eller bara examinatorn som ställer frågor. Du har ingen aning om vad det rör sig om dessförinnan.

Då vi har så kort tid på oss, examineras vi bara på vissa moment och hinner inte med en fullständig handläggning av en patient (där anamnes + statusundersökning + utredningsförslag + behandlingsförslag ingår), vilket man aldrig skulle hinna. I stället kan det på ena stationen vara att du ska utföra ett hjärtstatus (= undersöka hjärta och beskriva vad du ser/hör/känner…) och på en annan station tolka en röntgenbild och komma med diagnosförslag osv.

På KI:s OSCE får läkarstudenten ett godkänt/underkänd på varje station. Därefter summeras antalet godkänt. För att bli godkänd på hela OSCE:n får vi ha max 1 av 6 stationer underkänd. Resultatet kommer oftast samma dag som examinationen utfördes. Bedömningssystemen kan se olika ut på olika lärosäten och mellan olika terminer.

 

Slutkontentan: Hittills svettigaste, mest ångestladdade och stressigaste 40 min av min tid på läkarprogrammet. 😉

Mer om OSCE-förberedelser och för-/nackdelar med OSCE i nästa inlägg. 

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig

Kategorier