Plugga effektivt = maximal inlärning + minimal ansträngning

I två tidigare inlägg pratar vi om hur du skapar en hållbar studentbudget samt kostnader och utgifter på läkarprogrammet, med bland annat kurslitteratur som en av de största utgiftskällorna. Nu är det därför dags att fokusera på hur du pluggar tidseffektivt och kostnadseffektivt.

Såhär ser trenden ut i dag: Ny kunskap tillkommer varje sekund. Kunskap och informationsutbyte är lättillgängligare än någonsin. Detta ställer högre krav på oss individer vad gäller informationshantering, källkritik och kompetensnivå.

Vad betyder det här i praktiken? Jo, en student idag behöver sålla igenom fler informationskällor och lära sig fler saker per tidsenhet, eftersom mer kunskap finns att tillgå. Det här påminns vi ständigt om när kursmoment förkortas, till förmån av att nya saker måste ingå i läroplanen. Ju mer kunskap, desto mer komplexitet och större utrymme för felaktigheter, eftersom den mänskliga hjärnan har en begränsad kapacitet. Ur ett sjukvårdsperspektiv är det just därför som det finns olika läkarspecialiteter (dessutom indelade i subspecialiteter) samt upprättade PM (olika dokument på lokala riktlinjer för sjukdomar och dess behandlingar m.m.).


Historiskt ögonblick på termin 10 när kursledningen förser varje läkarstudent med gratis utlåning av kurslitteratur. 📚

 

Tids- och kostnadseffektivt pluggande

Kunskap är förnybar och utbytbar, inte minst inom medicinska fältet. En stor del av läkarprogrammet handlar om att hitta information som är korrekt, uppdateradlättillgänglig, föränderlig och oföränderlig. Icke desto mindre viktigt är det att hitta informationskällor som du själv trivs med och drar mest nytta av. Alla studenters mål: maximal inlärning med minimal ansträngning.

Informationskällor

  1. Internetsidor – Föredrar du gratis? Använd bl.a. Quizlet.com, Internetmedicin.se. Quizlet är en grym mobilapp med en uppsjö olika flashcards gjorda av läkarstudenter, den möjliggör plugg närsomhelst varsomhelst. Minimera dödtid med Quizlet under praktikdagar eller i kollektivtrafiken. Internet är lättillgängligt, uppdaterat, tidseffektivt och oftast gratis. Sedan finns prenumerationstjänster såsom Hypocampus.se och Osmosis.org, helt avsedda för läkarstudier, men kostar en slant.
  2. Youtube – Hitta önskat innehåll i videoformat. Snabba på uppspelningshastigheten på videor så ökar du tidseffektiviteten på ditt pluggande ytterligare. Jag brukar sätta olika föreläsningsvideor på ca 1,25x eller 1,5x normal uppspelningshastighet.
  3. PMLadda ned och plugga på PM från din praktikplats. Skriftliga dokument med lokala riktlinjer på olika sjukhus för handläggning av diverse sjukdomar. Helt gratis och hittas på intranätet när du är inloggad på en sjukhusdator. Kort och koncist kring hur man praktiskt handlägger olika patientfall, dessutom uppdateras dem regelbundet.
  4. Tentor – Enkel väg till godkänd tenta. Sämre metod för fullständig kunskapsförståelse, eftersom utdaterad kunskap kvarstår på gamla tentafrågor och kan ge studenten felaktig information. Tentor innebär tidseffektivt lärande men kan alltså innehålla inkorrekt och utdaterad kunskap.
  5. Sammanfattningar (äldrekursare) – Kursspecifika sammanfattningar från äldrekursare är alltid en hit. Däremot är risken att informationen är felaktig (är ju trots allt studenter som skrivit ihop texten), eller utdaterad i takt med att det går länger och längre tid från skapandet till användandet. Ibland finns också för många sammanfattningar att välja mellan, vilket då innebär ett evigt sållande. Då kan man lika gärna vända sig till ovannämnda alternativ, vilka har större tillförlitlighet.
  6. Kompendier – Många gånger under läkarprogrammet har vi fått gratis kompendier med aktuella nationella riktlinjer, ex. HLR, Akut internmedicin, Akut kirurgi, Kloka listan, olika häften i fickformat osv. Håll hårt om dessa, eftersom de är uppdaterade enligt praxis. Superbra kliniskt stöd i vardagen som läkare. Går att ha med i fickan överallt. Får du dödtid under praktiken, se till att maximera tiden med att plugga mha dessa.
  7. Föreläsningar – Delade meningar om huruvida föreläsningar är behjälpliga eller ej. Varierar såklart beroende på föreläsare och student. Det blir allt vanligare med inspelade online-föreläsningar som man tittar på i sin egen tak. Därefter erbjuds frågestund med föreläsaren. Föreläsningar ger oftast en korrekt och uppdaterad vy kring kunskapsläget, men de är sällan lättillgängliga då de äger rum under en förutbestämd tid
  8. Kursböcker – Den minst rekommenderade metoden pga dyrt, tungt, utdaterad information, ej lättillgänglig eftersom du måste släpa med dig dem överallt. Köp för guds skull inte onödig kurslitteratur. Om du ska använda, låna från biblioteket eller hitta pdf:er online. Eller så har du en fantastisk kursledning som lånar ut kursböcker till samtliga studenter, liksom under OBGYN-kursen.

 

Här är exempel på gratis studiematerial vi fått under läkarprogrammet. Gemensamt är att de alla oftast är i fickformat, vilket underlättar när man är ute på praktik och vill ta med sig stöd eller plugga när det finns dödtid.

 

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig

Kategorier