gustavsbergs-vårdcentral

Praktik och primärvård på T1

På KI får studenterna i ett tidigt skede under utbildningen komma ut på vården, vilket ju är fantastiskt. Detta tror jag är speciellt givande för de (t.ex. moi) som inte haft så mycket tidigare vårderfarenhet. Redan nu på T1 kommer vi läkarstudenter få hänga på vårdcentraler (primärvården) vid två tillfällen. Vid det andra tillfället kommer vi dessutom få åka hem till en patient och intervjua denne, dvs. hålla i ett riktigt patientmöte. Exciting!

Förra veckan hade jag och resten av min grupp vår första vårdplacering ute på Luna vårdcentral i Södertälje, vilket var minst sagt intressant. Plus att det blev en läglig paus från vår nuvarande verklighet (massa teoretiska studier) för lite provsmak på vår framtida verklighet och vardag.

Kan inflika att primärvårdsplaceringen sker slumpvis, men man hamnar oftast tillsammans med sin 4-grupp. Så vid varje tillfälle är man endast 4 läkarstudenter på primärvården. Beroende på vårdcentral och personalen där, skiljer sig oftast var och ens upplevelse ganska markant på både gott och ont.

I stora drag gick dagen ut på att vi skulle iaktta hur vårdpersonalen arbetar på VC med betoning på patientmötena. På förmiddagen fick var och en av oss läkarstudenter följa en enskild läkare under hens patientmottagning. Jag höll själv inte i något patientmöte, pga. alla var uppföljningsmöten, men jag fick ställa ett par enstaka frågor till patienterna samt lyssna på deras hjärtan etc. Vet däremot att vissa studenter på andra VC fick chansen att hålla i egna patientmöten. Mycket handlar om att man själv måste ta initiativ och fråga, fråga, fråga!

Efter lunch fick vi en rundvandring på laboratoriet, där provtagning och analyser sker. Vi fick lära oss hur man tar kapillärprov, mäter sitt blodvärde och glukoshalt i blodet. Därefter var det sårvisning som stod på schemat.

Allt som allt: värdefull och lärorik dag! Till VC kommer ju alla med de triviala och vanliga sjukdomarna. Med andra ord skapar primärvården en perfekt grund för oss oerfarna läkarstudenter att stå på. Däremot tycker jag att det var för lågt tempo och laid back, vilket det ju oftast är jämfört med sjukhusmiljöer. Längtar ännu mer tills vi får komma ut på sjukhus längre fram i utbildningen. Det sägs ju vara väldigt annorlunda jämfört med primärvården.


Såhär taggade var vi inför dagen!

1 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig

Kategorier