Psykiatri och psykisk ohälsa – Vad är det?

Fyra veckor in på delmomentet psykiatri, två veckors praktik avklarade och jag har fortfarande inte klargjort för er vad denna specialitet faktiskt innebär. 😅I detta inlägg tar vi och reder ut detta.

Hur man skiljer mellan somatik och psykiatri.

 

Fysisk ohälsa omfattar alla kroppsliga (somatiska) besvär och sjukdomar som påverkar det fysiska välmåendet.

Somatisk sjukdom innefattar alla kroppsliga åkommor, såsom diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, tumörsjukdomar etc.

 

Psykisk ohälsa är ett omdebatterat ämne, inte minst i media, som genomsyras av inlägg om depression, utbrändhet, ångest etc. Begreppet psykisk ohälsa i sig är som ett paraplybegrepp och inkluderar såväl generella psykiska symtom/besvär (ex. nedstämdhet och oro) som psykiska sjukdomar. Helt enkelt allt som påverkar det psykiska välmåendet (ej det fysiska).

Psykisk sjukdom (=psykiatrisk diagnos) innebär att de psykiska symtomen och besvären är så pass påtagliga att det utvecklas till en psykisk sjukdom där det går att ställa en psykiatrisk diagnos. Exempel på psykiska sjukdomar:

  1. Depressiva syndrom – ex. Depression
  2. Ångestsyndrom – ex. Paniksyndrom
  3. Bipolär sjukdom – ex. Bipolär sjukdom typ 1
  4. Schizoaffektiva syndrom – ex. Schizofreni
  5. Tvångssyndrom
  6. Neuropsykiatriska sjukdomar – ex. Autism och ADHD
  7. Ätstörningar – ex. Anorexia nervosa och Bulimia nervosa
  8. Sömnstörningar – ex. Insomni
  9. Personlighetssyndrom – ex. EIPS (f.d. Borderline)

Psykiatri är läran om dessa psykiska sjukdomar ur ett medicinskt perspektiv: hur man upptäcker och behandlar de psykiska diagnoserna. Inom psykiatrin används DSM-5, vilket är ett amerikanskt diagnossystem med diagnoskriterier för alla psykiatriska diagnoser.

(Psykologi – fokus på att studera människans psyke och beteenden, dvs. betoning på det friska. Läs mer om psykologi på psykologstudenten Felicias blogg).

Psykiatriker (=psykiater) är en specialistläkare inom psykiatri. Deras huvuduppgifter ligger på att utreda, diagnosticera, förebygga, följa upp och behandla psykiska sjukdomar. Däri ingår patientsamtal, oftast vid nybesök och under pågående utredningar, samt hantering av läkemedel. Man kan jobba på alltifrån öppenvård (psykakuten, beroendeakuten, psykiatriska mottagningar, barn- och ungdomspsykiatrin osv.) till slutenvård (sjukhusavdelningar med olika psykiatriska inriktningar).

 

1 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig

Kategorier