PV och PU

På KI:s läkarprogram läser man två strimmor parallellt med de olika kurserna på terminerna. Dessa är PV (primärvård) och PU (professionell utveckling), vilka genomsyrar hela läkarprogrammet. PV har jag skrivit om något oftare än PU. I detta inlägg tänkte jag klargöra dessa två områden lite tydligare, då jag idag precis haft både PV och PU. Förutom PV och PU fanns tidigare en tredje strimma VetU (vetenskaplig utveckling), vilken tagits bort.

PV
Lärande om primärvården (ex. vårdcentral). Generellt kan det konstateras att PV varit betydligt mer givande nu på klinterminerna, jämfört med preklin. Jag tror personligen detta inte kan skyllas helt på kursledningen, utan snarare har och göra med att studenter på preklin inte har lika mycket med sig i bagaget ännu.

  • Termin 1-4: Varje termin innehöll 4 separata VFU-dagar på en halvdålig/medioker vårdcentral, följt av någon PV-dag på Huddinge i halvklass, om jag inte minns fel.
  • Termin 5: Annorlunda och betydligt bättre upplägg än preklinterminerna. Vårdcentralsplaceringarna har varit på en helt ny nivå. Generellt bra handledning, en hel veckas placering på vårdcentral, bättre PV-dagar på Huddinge i mindre grupper om 15-30 pers. Gruppövningar i form av rollspel och olika scenarier som vi själva nu kan relatera till, då man stött på liknande situationer ute på VFU.

PU
Ämnar utveckla vårt professionella förhållningssätt i vår läkarroll.

  • Termin 1-4: Varje termin hölls en PU-dag i Huddinge i halvklass. M.a.o. när ena hälften hade PV-dag hade andra hälften PU-dag. PU-dagarna var nog däremot i särklass mest värdelösa. Sitta i halvklass (80 pers) i en halvt klaustrofobisk lokal på Huddinge (eller i bästa fall med utsikt över betongfasaden) och lyssna på någon monoton individ prata om döden eller psykologi. Usch!
  • Termin 5: Snäppet bättre! Inga fler PU-dagar med klassen. I stället har vi reflexionsseminarier efter varje VFU-block (3 veckors praktik) med en utsedd gruppledare. Under den seminarietimmen är det fritt fram att ta upp situationer och fall som varit utmanande emotionellt/etiskt/juridiskt osv. Suverän möjlighet förutsatt att seminarieledaren klickar med resterande gruppmedlemmar.
  • Varje termin skickas det även hem en skönlitterär bok, med någon anknytning till medicinskt tema. Hittills har jag samlat på mig: Drottningens kirurg, Livsläkarens besök, Doktor Glas och 1984.
  • PU-mentor workshop: Varje termin träffar man även sin mentorgrupp tillsammans med sin mentor. Gruppen består av ca. fyra pers, oftast den basgrupp som du tillhört sen början av läkarprogrammet. För min del är jag fortfarande i samma grupp sedan termin 1. Detta gör det extra kul att ha dessa mentor workshop-dagar, då man äntligen får träffa sina kära kursare som annars befinner sig på andra sjukhus. 🙂 Mentorn som utses är iaf en läkare som kan befinna sig varsomhelst i sin karriär. Vi har en mentor som för närvarande gör sin ST i gynekologi/obstetrik. En gång per termin träffas vi och har individuella samtal med mentorn för att diskutera vår personliga utveckling. Läs om mina tidigare möten med vår mentor: här, här och här.

2 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig

Kategorier