skolväska

Q&A: Läkarprogrammets schema, praktik och rutiner

Hej! Hur många veckor praktik har man på läkarprogrammet varje termin? Hur ser schemat ut? Går man praktik dag, kväll och natt? Kan man önska avdelning för sin praktik?

Gemensamt för all praktik är att den är OBLIGATORISK. Missar du en dag, måste du ta igen en dag. KI är relativt strikta med denna policy. Beroende på termin, kan antalet praktikveckor vara olika många och se olika ut. Det går tyvärr sällan att önska avdelning eller placering för sin praktik. MEN, t.ex. inför vårdcentralsplaceringen denna termin, fanns möjligheten att önska/välja mellan några vårdcentraler inom SLL (Stockholm läns landsting). 

Nedan kan du läsa lite mer ingående om schema, praktik och upplägg på KI:s läkarprogram, iaf upp t.o.m. termin 7-8.

Termin 1-4 (preklin)
Under hela preklin ligger fokuset på teoretiska kunskaper. Schemat varierar stort. Du kan vara alltifrån ledig till schemalagd 8-16, men i snitt är dagarna väldigt humana. Den enda praktik man har är primärvårdsdagar (2 dagar/termin) på vårdcentral. Dessa är några av de få obligatoriska moment som finns under preklin. Under hela preklin har man därför mycket mer disponibel tid, pga väldigt lite obligatoriskt på schemat. Det är helt frivilligt att gå på föreläsningar och de flesta seminarier. Terminerna avslutas med terminstentor.

Termin 5
Den första kliniska terminen med regelbunden praktik ute på sjukhusen. Totalt hade vi 6 veckors praktik uppdelade i två block. Vi alternerade mellan tre veckors teori (föreläsningar och seminarier) och 3 veckors praktik. Teori – praktik – tenta. De teoretiska veckorna var lugnare och innebar mindre obligatoriskt, medan praktikveckorna krävde full närvaro. Praktiken består mest av dagpass (ca 8-16). Det förekom ibland kvällspass (ca 14-21) om man var placerad på akuten eller intensivvårdsavdelningen. Inga nattpass. Vad gäller examinationer, hade vi regelbundet mindre tentor efter varje teoriblock. Ingen terminstenta.

Termin 6
En fortsättning på termin 5 vad gäller innehållet, med ungefär samma upplägg. 6 veckors praktik uppdelade i två block. Något som utmärkte sig på termin 6 var att vi under infektions- respektive hudkursen fick gå bedsideronder, där vi var flera studenter tillsammans med en handledare och träffade patienter. Det var faktiskt väldigt uppskattat och man lärde sig mycket av varandra. Annars är vi läkarstudenter på KI så ensamma, såtillvida att vi gör praktiken enskilt med en handledare. Terminen avslutas med en OSCE (praktisk examination).

Termin 7
Terminen inleds med 1 teorivecka (föreläsningar, gruppövningar m.m.) och följs sedan av 12 veckors praktik mellan ca 7:30-16. Kan förekomma nattpass och kvällspass i större utsträckning, samt generellt mer oregelbundna arbetstider pga operationer m.m. I mitten av terminen har vi ytterligare en teorivecka. Men annars är det nästan enbart praktik som gäller denna termin. Tack och lov har vi varje fredag en föreläsning, där man får träffa sina kursare och förhoppningsvis bygga på sin kunskapsbank. Denna termin avslutas dessvärre med en fet examinationsvecka, med 1 skriftlig terminstenta, 1 muntlig tenta och 1 OSCE, och det utan instuderingsperiod. 😂

Termin 8 
Examensarbete / exjobb! Ingen praktik. Ingen tenta. Endast uppsatsskrivning osv.

Läs mer om upplägget kring praktiken på läkarstudenten Isabelles blogg.

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig

Kategorier