Q&A: På utbildningsmässor del 2

Fortsättning på föregående inlägg. Ställ gärna fler frågor via kommentarsfälten eller min e-post (linnea.lin@stud.ki.se).

Är undervisningen på engelska?
Förvånansvärt många har frågat om undervisningen på KI och läkarprogrammet är på engelska. Detta verkar bero på att folk har bilden av att KI är internationellt osv. Men jag blev lite väl överraskad på Sacomässan i år av att frågan återkom.

Nej! Undervisningen på KI:s läkarprogram är inte på engelska. Däremot kan vissa föreläsare tala engelska om de kommer ifrån ett annat land. Kurslitteraturen på preklin (T1-T4) är också till stor del på engelska. Men allt annat, såsom tentor, seminarier, gruppövningar är på svenska.

Det enda program på KI som undervisar på engelska är kandidatprogrammet i biomedicin.

Vad läser man på läkarprogrammet?
Inte fysik och matematik, vilket många tror. På KI är läkarprogrammet upplagt enligt nedan:

  • Preklin (T1-T4) – Mycket teori inom anatomi, fysiologi, histologi, patologi, biokemi, farmakologi, mikrobiologi osv. Hela människan berörs i olika perspektiv.
  • Klin (T5 –>) – Mer praktisk undervisning, där vi går med ute på kliniker och får träffa olika patienter, men även teoretisk undervisning med fokus på diagnostik och behandling av sjukdomar. Vi börjar med internmedicin (sjukdomar till alla kroppens inre organsystem berörs), därefter kirurgi, neuro och sinnen (dvs. hjärnan), pediatrik (barn) och psykiatri.

Hur mycket pluggar man?
Oerhört vanlig fråga. Personligen, tycker jag det är mycket mer intressant att fråga hur man pluggar.

Svaret på båda frågorna: individuellt! Generellt, tycker jag att det har varit mycket mer plugg på preklin (T1-T4), men mindre nu på klin (T5 –>). På klin finns bättre föreläsare (som oftast är läkare), mer obligatoriskt (vilket tvingar en att plugga mer regelbundet än att samla på sig allt tills innan tentan), samt att man använder sig av kunskapen som kommer på tentor när man är ute på praktiken. Därav känns det som att man pluggar mindre på klin.

Läs om min jämförelse mellan preklin och klin.

Jag går IB, kan jag komma in på läkarprogrammet med IB-betyg?
Ja! IB-betyg konverteras till svenska betyg när du söker till svenska högskoleprogram. Däremot måste du ha läst kurser motsvarande de som ingår i en svensk gymnasieexamen med särskild behörighet till läkarprogrammet, dvs. fysik 2, biologi 2, kemi 2 och matematik 4. På IB väljer du dina egna kurser, till skillnad från svenska gymnasieprogram där större delen av kurserna är färdigpaketerade i programmet och ej valbara. Går du IB och inte läser fysik, kemi, matematik, biologi, utan i stället samhälls-/ekonomiinriktade program, kan det bli svårare.

Läs mer om omvandling mellan IB-betyg och svenska betyg här. Rekommenderas även att du tar kontakt med din syv (studie- och yrkesvägledare) på gymnasiet.

4 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig

Kategorier