patient-brits

Q&A: Vad får vi göra på praktiken under termin 7?

Hej! Nu när du är på praktik under T7 vad får du göra när du närvarar under en operation? Får du titta på eller assistera? Har du mycket patientkontakt under praktiken? Jag har hört mycket om hur läkarna inte har mycket patientkontakt under sina arbetsdagar, detta tycker jag är synd eftersom jag tror att många vill bli läkare för att hjälpa patienterna, alltså vara med dem.

Nu har jag avklarat första praktikveckan på kirurgterminen. Egentligen har jag bara haft 2,5 dagars praktik denna vecka, då vi haft annan gruppundervisning. MEN har aldrig fått se och göra så pass mycket under en så kort placering. Är extremt nöjd! Denna och nästa vecka är jag iaf placerad på en kärlkirurgisk avdelning. Det har varit fantastiskt lärorikt och utmanande. Jag har varit delaktig i avdelningsarbetet men också i kärlkirurgiska operationer. Generellt är det ju som med all vår praktik, att du får göra mer om du tar eget initiativ samt frågar omgivningen.

 

Exempel på saker jag fått se och göra:

 • Suturerat på operation – lagt både intrakutana och subkutana stygn.
 • Assisterat på operation – t.ex. hållit i olika instrument, bränt kärl osv.
 • Tittat på olika operationer – Varit med på en bypass av benartärer, inläggning av subkutan venport, inläggning av AV-graft, laparoskopisk appendektomi och en EVAR.
 • Journalarbete – Skrivit och dikterat daganteckningar, behandlingsmeddelanden, epikriser och remisser.
 • Gästrondat – Då går man till en annan avdelning, där en läkare låter oss undersöka patienter med olika diagnoser och intressanta fynd på kroppen.

 

Exempel på saker som mina kursare fått se och göra:

 • Rondat patienter
 • Provat på robotkirurgi
 • Gipsat
 • Suturerat sårskador på akuten

 

Patientkontakt
Detta varierar från dag till dag och från specialitet till specialitet. Men det finns ju anledning till att läkare i Sverige är kända för deras enorma mängd administrativa arbete.

 • Mest patientkontakt har nog allmänläkare och läkare på akuten, m.a.o. där patientflödet är som störst.
 • Minst patientkontakt har patologer (ingen alls i princip) och radiologer (de som granskar bilder från t.ex. röntgen, CT, MR).

 

1 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig

Kategorier