Q&A: Varför pluggar man så mycket onödigt? 📚

Fick nyligen en fråga, som säkerligen många ställt sig själva, speciellt under gymnasietiden. Varför ska man läsa matte och fysik (eller så mycket annat onödigt) om det inte tillför något i framtiden eller ens kommande yrke?

Matematik 5, måste vara en av de mest onödiga kurserna jag läst på gymnasiet 😂, därmed inte sagt att jag hatade matte. Tänkte hursomhelst att så fort jag börjar på universitetet, kommer jag i alla falla att läsa sådant som är relevant och användbart för just mitt program/framtida yrke…

Till och börja med, är en möjlig anledning vara för att betyg från flera olika kurser ger en tydligare urskiljning av individerna vid urvalet till universiteten. Liksom att betygsskalan ändrades från G-VG-MVG, till A-F. Fler variabler genererar fler möjligheter och kombinationer.

Däremot kräver ändå läkaryrket en viss kunskap inom matematik och fysik, men inte nödvändigtvis den mest avancerade. Du behöver inte kunna tillämpa Faradays lag från fysiken. Du behöver inte kunna lösa trigonometriska ekvationer från matematiken. Du behöver inte få A i båda ämnena för att bli en bra doktor. Däremot, för att som läkare kunna förstå något så basalt som människans fysiologi (ex. hur cirkulationen fungerar och hur olika läkemedel påverkar organsystemen) eller behärska problemlösning, kommer definitivt kunskap inom bl.a. matematik och fysik komma till användning.

Om ni tänker efter, så är egentligen uppdelningen av ämnen såsom matematik, fysik, kemi och biologi helt och hållet skapade av människan. En sådan ren indelning går ej att genomföra i verkligheten. Kemi och biologi går hand i hand, likväl kemi och fysik. För och inte tala om hur tekniken integreras inom oerhört många fält (ex. medicin). Vi lever i ett samhället där det mesta utvecklas explosionsartat, till stor del tack vare integrationen mellan de olika ämnesområdena. Därav är det högst eftertraktat med individer som erhåller kompetens inom flera fält, och t.o.m har två olika examina. Ex. Medicinare + ekonom/politiker är säkerligen eftertraktade, då det dagligen klagas om hur läkare är inkompetenta vad gäller ekonomi och politik, liksom ekonomer/politiker anklagas för att sakna inblick i hur hälso- och sjukvård ska bedrivas.

Summa summarum, i dag behöver vi ta till oss allt mer information inom en begränsad tid, och höga krav ställs på varje individ. Kan tyckas orättvist, men se det mer som att vi har oändliga möjligheter och karriärsvägar att välja mellan. Har du fruktansvärt svårt för fysik, vidta åtgärder för att förbättra dig inom ämnet (ex. använd internet, gör fler uppgifter, be om hjälp från lärare osv). Om du vet med dig att du vill bli läkare, blicka framåt mot målet, kämpa på eller hitta alternativa vägar (ex. skriv högskoleprovet eller komplettera dina betyg m.m).

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig

Kategorier