Rest på KI

Nu när jag är i Kina och missar en veckas studier, tänkte jag ta tillfället i akt att prata om rester. Vad betyder rest?

På universitet och högskolor är undervisningen till stor del frivillig, vilket jag ofta har påpekat här i bloggen. Speciellt de två första åren på läkarprogrammet på KI, ger dig mycket utrymme för egen disponering av tiden. Men när något inte är frivilligt, dvs obligatoriskt, måste du verkligen närvara och signera på närvarolistan. Missar du ett obligatoriskt moment, eller blir underkänd, innebär det att du behöver resta, göra en restuppgift.

Denna vecka kommer jag tex missa två obligatoriska moment. Vad man får göra då är att kontakta ansvarig person och be om en restuppgift. I mitt fall kommer jag att få göra två skriftliga inlämningar på uppgifterna som vi egentligen skulle göra på plats. Blir man underkänd på en examination/tenta, som alltid är obligatorisk, finns det också resttillfällen för det. Rest motsvarar alltså ungefär en komplettering, vilket man brukade använda på gymnasiet.

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig

Kategorier