personalrum

Ronden

Okej, det här med ronden kräver förtydligande. Jag och säkert många andra levde i ovisshet om vad ronden skulle innebära, fram tills denna termin. Min enda association kring begreppet var att det finns en podcast med den titeln: Ronden. Har tyvärr aldrig varit nyfiken nog att ta reda på vad begreppet innebar. Detta fram tills dagen då kursledningen uttryckte: ”Ni ska leda ronden X-antal gånger innan kursens slut. På SöS leder kandisarna (läkarstudenterna) ronden flest antal gånger jämfört med andra sjukhus”.

Hursomhelst är ronden den procedur där läkare dagligen besöker sina patienter på avdelningen och diskuterar med resterande vårdpersonal kring kommande plan. Ronden kan indelas i en sittrond och salsrond. Sittronden innebär att läkaren och ansvarig sjuksköterska sätter sig ner och diskuterar varje patient, utvärderar vad som hänt fram tills nu och vidtar åtgärder för den fortsatta vårdtiden. Salsronden innebär att läkaren med/utan sjuksköterska träffar patienten på hens rum, stämmer av hur patienten mår och förklarar vad planen är osv. Efteråt skrivs en daganteckning om varje patient, vid behov beställs prover, man ringer konsulter, roddar med remisser, provsvar och läkemedel…

Prioritetsstyrd rond används på en hel del avdelningar på SöS. En sådan rond innebär att man prioriterar i vilken ordning patienterna ska rondas samt anger en specifik tid för respektive patients rondtid. Detta underlättar mycket för omvårdnadspersonalen som kan planera arbetet, för patienten som vet ungefär vilken tid läkaren kommer, samt för läkaren som kan planera sitt arbete och läsa på samt färdigställa arbetet kring en patient.

Man kan säga att ronden i princip det enda tillfälle du träffar patienten under arbetsdagen. Som nämnt tidigare, träffar läkaren så otroligt lite av patienterna. Läkaren sköter ju enbart patientsamtalet och utför lite statusundersökningar (lyssna på hjärta/lungor…) på en medicinavdelning. Andra praktiska moment som skulle kunna ingå är att kunna ta en artärblodgas, utföra lumbalpunktion m.m. Allt annat praktiskt som att ge läkemedel, omvårdnad av patienten, ta blodprover och såromläggningar, sköts av sjuksköterskor och undersköterskor. Resterande tid utöver ronden spenderar läkaren framför en dator, i samtal med andra läkare och pappersarbete.

 

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig

Kategorier