Första praktikdagen på psykiatrin (SCÄ)

Efter två intensiva veckors psykiatriföreläsningar om allt ifrån ångest, suicid och depression, till schizofreni, ätstörningar och tvångsvård, påbörjade jag idag min första praktikdag på SCÄ. SCÄ står för Stockholms centrum för ätstörningar och är en klinik som bedriver specialistvård inom just området ätstörningar.  

Stockholms centrum för ätstörningar

På SCÄ vårdas patienter med diverse olika ätstörningar, vilket främst handlar om sjukdomarna anorexia nervosa och bulimia nervosa. Det finns både sluten- och öppenvård på SCÄ. Jag befinner mig främst inom slutenvården, vilket innebär att patienterna är inneliggandes/bor på kliniken. Förutom en avdelning för vuxna människor finns även en familjevårdsavdelning, där hela familjen med barn som har ätstörningar, kan läggas in. Därutöver finns öppenvården som består av en rad olika dagvårdsverksamheter samt mottagningar, dit patienter med mindre omfattande ätstörningsproblematik också kan vända sig.

Min första dag på kliniken har varit positiv, med god handledning och omhändertagande från personalen. Däremot fruktar jag att detta som första psykiatriplacering är mindre optimalt, då ätstörningar är en väldigt subspecialiserad del av psykiatrin.

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig

Kategorier