prov

#Studentstress – 10 tips för att klara tentan

Som avslutande inlägg under bloggtemat #studentstress, tänkte jag ge er några konkreta tips på hur du maximerar dina förutsättningar att klara en tenta. Här nedan listar jag 10 av mina bästa råd, vilka jag delat in i två kategorier: ”innan tentan” och ”under tentan”. 📚

Innan tentan:

 1. Planering – Sätt upp ett schema för tentaplugget. Följ schemat, skriv upp vilka områden du ska plugga varje dag och börja dagen med att repetera gårdagens lärdomar så att du hela tiden håller minnet färskt.
 2. Lärandemål – Dessa anger vad kursen förväntas lära ut och vad du bör kunna efter kursen. Olika kurser formulerar sina lärandemål på olika sätt, vissa är mer ingående och andra är mer översiktliga. Exempel på ett lärandemål under kirurgterminen är: att kunna alla diagnoser under symtomet ”buksmärta”.
 3. Gamla tentor – Genom att göra gamla tentor får du en uppfattning över hur frågorna ställs, hur uppgifterna rättas och vilka som är de återkommande frågorna (= viktigaste områdena på kursen). På så sätt kan du avgränsa och effektivisera ditt tentapluggande.
 4. Äldrekursare – Ta hjälp av äldrekursare på programmet. Fråga om tips och erfarenheter, be snällt om pluggmaterial (ex. sammanfattningar) etc. Det kan både vara givande att prata med någon som klarat tentan, men också någon som misslyckats. Varför lyckades den ena personen och inte den andra? Hur kan du lära dig av deras misstag och framgångar?
 5. Sammanfattningar – Att lära sig sammanfatta kunskapen man fått från olika håll, har visat sig vara väldigt nyttigt och givande i pluggsammanhang. Att läsa kurslitteratur, se en video, gå på en föreläsning, är alla passiva inlärningsmetoder, vilket inte alls får kunskapen att sätta sig lika bra i våra hjärnor. Det är därför viktigt med aktiv inlärning, vilket att göra sammanfattningar exempelvis är. Prova att både göra egna skriftliga sammanfattningar (t.ex. skriv ihop ett kort dokument om varje moment i kursen, gör egna flashcards/frågor) eller sammanfatta muntligen det du lärt dig till en pluggkompis. Under terminens gång, se till att du antecknar det viktigaste på föreläsningar, vilket gör att det blir en aktiv inlärningsprocess.
 6. Plugga i grupp & enskilt – Variation is key! Enskilt pluggande är mer tidseffektivt, men mindre motiverande. I en grupp motiverar ni varandra, samlar många olika perspektiv och kan lära er av varandra, men plugget blir mindre effektivt ju större gruppen är. Se därför till att varva eller kombinera dessa två metoder. Exempelvis kan man sitta och plugga enskilt i en större grupp och sedan bestämma någon tid då man faktiskt pluggar något område tillsammans.

Under tentan:

 1. Bläddra igenom tentan – På så sätt får du en uppfattning om hur tentan är uppbyggd och hur poängfördelningen ser ut.
 2. Börja med de lättaste uppgifterna – Undvik att fastna på en uppgift. Gå vidare och kom tillbaka senare, markera svåra uppgifter m.m.
 3. Ställ frågor – Under tentan finns möjlighet att ställa frågor till lärarna som är ansvariga för respektive uppgifter på tentan. Lärarna brukar oftast droppa förbi en kort stund under skrivtiden. Se därför till att samla dina frågor under tentans gång och ställ dessa när lärarna är på plats. Det kan handla om att du är osäker på om du tolkat en tentafråga rätt. Även om du inte får svar på alla dina frågor, så lönar det sig alltid att fråga.
 4. Kontrolläs tentan – När du är färdig med tentan, läs igenom den en gång. Men en gång räcker, sitt inte kvar och ändra svaren på dina frågor, för det bådar oftast inte gott. Lita på dig själv och var medveten om vad du kan och inte kan.

Se nedanstående video av Med School Insiders om hur man pluggar smart:

Läs mina tidigare inlägg under temat #studentstress:

 1. 10 orsaker till stress hos en student
 2. 10 tips på stresshantering
 3. Spärrtentor och behörighetsvillkor

Kolla in KI:s studentbloggar här.

1 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig

Kategorier