#Studentstress – 10 tips på stresshantering

Nu när vi rett ut några vanliga orsaker till studentstress i det föregående inlägget, tänkte jag ge mina 10 bästa tips på hur du som student kan motverka och tackla stressen. 

Mina 10 bästa tips på stresshantering:

  1. Framförhållning – Planera saker i förväg, få kontroll över händelser så gott det går, förutse möjliga händelseutfall och skapa strategier för hur du eventuellt bemöter dessa oväntade händelser. Förberedelse och planering minskar risken för onödig stress.
  2. Prioritering – Går hand i hand med framförhållning. Ett sätt att åtgärda tidsbristen som vi många upplever nuförtiden. Livet i stort handlar om prioritering. Finns det flera saker du önskar utföra samtidigt (tenta, sociala aktiviteter, jobb?), men det kör ihop sig: lär dig prioritera. Men innan du väljer, se till att du har klart för dig vilka konsekvenser din prioritering bär med sig och att du själv kan acceptera det.
  3. Rutiner – Skapa fungerande vardagsrutiner och kontinuitet i livet. Det ger oftast trygghet och minskad stress. T.ex. lägg dig vid samma tid varje kväll, skapa ett träningsschema, skapa en god studiemiljö och hitta bra studieplatser som du regelbundet går till.
  4. Rekreation/sömn – Vila, vila, vila! Återhämtning betyder oerhört mycket för din kropp och själ. Få tillräckligt med sömn varje dag, bibehåll en regelbunden dygnsrytm och ta pauser från studierna/jobbet. Hjärnan och kroppen behöver frånkopplas från den konstanta aktiviteten. Tillräckligt med god sömn minskar också stressen.
  5. Rör på dig – Fysisk aktivitet ger utsöndring av bl.a. endorfiner i kroppen och hämmar smärta samt verkar hämmande på stress.
  6. Realism – Var realistisk och ärlig mot dig själv, dina mål och krav. Sätt inte orimligt höga mål, skapa i stället delmål.
  7. Optimism – Vid motgångar och nedgångar, var positiv och ta lärdom av dina misstag till nästa gång. Klyschigt men ack så viktigt!
  8. Kommunikation – Prata ut med vänner om hur stressad du känner dig. Liksom att det är bra att få utlopp om andra känslor, kan det även vara skönt att uttrycka sin stress på något sätt.
  9. Mindfulness, yoga, lyssna på musik m.m. – En bra metod för stresshantering både akut och långsiktigt.
  10. Studenthälsan – Många universitet och högskolor har något som kallas Studenthälsan, vilket är ett komplement till övrig hälso-/sjukvård för studenter. Där finns t.ex. psykolog och sjuksköterskor. De ger också tips och råd, erbjuder regelbundna föreläsningar/kurser om t.ex. stresshantering och mycket annat. Länk till Studenthälsan på KI.

För att knyta an till föregående inlägg, kan vi med listan ovan konstatera att de flesta orsaker till stress hos studenter faktiskt är påverkbara. Exempelvis kan tids- och sömnbrist påverkas genom framförhållning, prioritering, rutiner och upprätthållande av en regelbunden dygnsrytm. Likaså kan en skakig ekonomi förbättras av framförhållning och prioritering av dina resurser, skapandet av en budget osv. Optimism och realistiska mål kan ta kål på tentaångest, prestationsångesten och framtidsoron hos varje student.

 

Läs mina föregående inlägg under bloggtemat #studentstress:

#Studentstress – Bloggtema

#Studentstress – Bloggtema

2 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig

Kategorier