#Studentstress – Spärrtentor och behörighetsvillkor

Att examinationer i sig utgör ett stressmoment bland många studenter är ju ingen nyhet. Något som kan orsaka ytterligare stress, prestationsångest och sömnlösa nätter är så kallade spärrtentor och behörighetskraven inför varje termin. Tandhygieniststudenten Linda skriver i sitt inlägg om spärrtentor som nyligen togs bort på tandhygienistprogrammet.

Vad är en spärrtenta?
En spärrtenta är en tenta du måste klara av för att få gå vidare i din utbildning. Alla tentor är inte spärrtentor och långt ifrån alla program tillämpar spärrtentor.

Vad är behörighetsvillkor?
Generellt har ju både CSN och de olika högskoleprogrammen någon form av krav på antalet högskolepoäng du måste klara av varje termin, både för att du ska kunna fortsätta ta ditt studielån och slippa bli återbetalningsskyldig, samt för att vara behörig att fortsätta din utbildning, s.k. behörighetsvillkor, där spärrtentor är en del i behörighetskraven.

Vad är syftet med en spärrtentor och behörighetsvillkor?
Dels säkerställer den att studenten faktiskt har nödvändig/tillräcklig kunskap och färdighet med sig till nästa steg i utbildningen. Dels är ändamålet också att minska risken för släpande tentor och obligatoriska moment senare i utbildningen, vilket är en annan orsak till stress bland studenter.

På läkarprogrammet gäller överlag att vi måste ha alla högskolepoäng upp t.o.m två terminer under den du ska påbörja. Ex: Ska du påbörja termin 4, måste du klara av allt på termin 1 och 2, men inte 3. Spärrtentan inför termin 4 blir alltså sluttentan på termin 2. Däremot kan dessa behörighetskrav ändras genom åren.

Inför termin 7 höjdes nyligen behörighetskraven, där vi läkarstudenter var tvungna att ha med oss alla högskolepoäng från termin 1-4 + majoriteten av högskolepoängen från termin 5-6. För att bli behörig att skriva en tenta, finns dessutom ytterligare krav på antalet högskolepoäng du måste avverkat, m.a.o. missar du förmycket under terminen kommer du inte få skriva en tenta. Skälet till ändringen av behörighetskraven inför T7 var förmodligen att det skulle vara helt omöjligt för en student att släpa med sig så pass mycket från termin 5-6 och samtidigt klara av termin 7, där vi i princip haft praktik varje dag.

Vad händer om jag inte klarar spärrtentan eller uppfyller behörighetskraven?
Konsekvenserna av att man blir underkänd på en spärrtenta är oftast det som orsakar ytterligare stress hos studenten. Det kommer ju innebära att man spärras inför nästa kurs/moment/termin, tvingas hoppa ned till en ny klass med nya kursare, och följaktligen ökar risken för ångest, oro och depression. Men samtidigt undviker man en ond cirkel, med många släpande tentor under utbildningen som anhopas och förhindrar studentens vidareutveckling. Det finns ju ett skäl till att utbildningen är utformad som den är. För en läkarstudent skulle det t.ex. vara supersvårt och dessutom patientfarligt att ta sig an anestesiologin utan att klarat av fysiologikursen.

Läs mer om behörighetsvillkor på KI:s läkarprogram.

Läs mitt tidigare inlägg om att bli spärrad på läkarprogrammet:

Att bli spärrad på läkarprogrammet

Mina tidigare inlägg under temat #studentstress:

  1. 10 orsaker till stress hos en student
  2. 10 tips på stresshantering

Mina kollegors inlägg under temat #studentstress:

  1. Psykologstudenten Felicia förklarar vad stress är
  2. Läkarstudenten Oscar förklarar vad som händer rent fysiologiskt vid stress
  3. Läkarstudenten Isabelle ger sina tips på hur hon hinner med vardagen
  4. Logopedstudenten Sandra förklarar hur hon tacklar stress

Kolla in alla KI:s studentbloggar här.

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig

Kategorier