Termin 2 hittills

Tänkte ge en snabb update på vad vi läser på termin 2 (T2). Generellt, kan man väl säga att de flesta, inklusive mig själv, tycker T2 är betydligt roligare än T1. Det beror nog på att teorin vi läser, kommer till större praktisk användning när vi är ute på klinik, och att innehållet är mycket brett och varierat. Men sen beror det nog mest på att vi kommit underfund med hur man ska ta sig an läkarstudierna och har mer kunskap i bagaget, vilket ger oss bättre förutsättningar att skaffa oss ny och djupare kunskaper. Under T1 är ju allt nytt, inget är särskilt stabilt och man försöker anpassa sig till den nya omgivningen, som ju tar tid.

Grundämnena som man läser under både T1 och T2 är anatomi, histologi och fysiologi, men skillnaden är vilka organsystem som berörs. På T2 har vi hittills redan läst en mängd olika organsystem som respirationssystemet, hjärta och cirkulation, hud, immunsystemet, urinorgan, endokrina organ. Till skillnad från T1 där vi endast läste om ett system: matspjälkningskanalen/GI-kanalen. T2 upplevs därför som lite spretigt, utan något övergripande tema som fanns över T1. Men samtidigt kan man se kopplingarna och samband genom att studera flera olika organsystem på en och samma kurs.

En ytterligare skillnad är att vi läser mycket mer fysiologi på T2, vilket jag funnit mer och mer intresse för även om jag har supersvårt för det. Fysiologi är för er som inte vet, läran om hur människokroppens organ och system fungerar. Ex. hur hjärtat pumpar ut blod till kroppen, hur det regleras och påverkas m.m. (Histologi handlar för övrigt om studerandet av människans delar mikroskopiskt, medan anatomi är makroskopiska studier av människan). Att fysiologin tar större plats på T2 kan också vara ett skäl till att många säger att denna termin är en av de svåraste. På T1 var det i stort sätt bara att plugga in olika biokemiska reaktioner och lära sig anatomiska termer. Fysiologin ställer dessvärre högre krav på att man måste finna förståelse, vilket kan ta tid. Men när man väl förstår så bör denna kunskap vara längre…^^

 

2 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig

Kategorier