hus75-karolinskainstitutet

Termin 4 – DSM2 och IDT

Tillbaka från Kina, återställt dygnsrytmen och återupptagit vardagen. Tänkte i detta inlägg ge er en inblick i vad som händer på termin 4 här på KI:s läkarprogram.

DSM2
Terminen innehåller endast en kurs, som heter DSM2 (Den sjuka människan 2), vilket också är den sista prekliniska kursen vi kommer att läsa. DSM2 är en fortsättning på DSM1-kursen från termin 3, och innehåller två tentor. Just nu läser vi moment 1 i kursen, som handlar om mikrobiologi (virus, bakterier, parasiter) och farmakologi (läkemedel). I början av mars avslutas moment 1 med en skriftlig tentamen. Därefter kommer vi äntligen ut på SJUKHUS! Och fortsätter på moment 2 (medicinsk diagnostik) i kursen, vilket kommer vara mer kliniskt. I maj avslutas moment 2 med en skriftlig tentamen.

IDT
Efter att DSM2 avslutat i maj, är det fullt ös med repetition inför vår integrerade deltentamen (IDT). Som namnet antyder, är detta alltså en examination som integrerar allt vi lärt oss under preklin (termin 1-4). IDT innehåller både en skriftlig tentamen samt ett praktiskt moment (kliniska körkortet). För att ta sig vidare till termin 5, måste man nämligen ha tagit det kliniska körkortet, samt klarat den skriftliga tentan av IDT. IDT sägs dock vara en tenta alla överpluggar till, eftersom man är supernervös att inte bli godkänd. Men det är också en av de tentor med flest antal godkända studenter (drygt 90% blir godkända av de som skriver den varje termin). Vad gäller det kliniska körkortet, har jag förstått det som att man examineras i hur man handlägger en patient, patientbemötandet och din förmåga att ställa en diagnos m.m. Med andra ord testas dina kliniska färdigheter. Skulle man inte klara IDT, blir man alltså spärrad till termin 5. Mer om spärrtentor, i ett kommande inlägg.

2 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig

Kategorier