papperskläder-sjukhus

Thoraxkirurgi

Min externplacering på US Linköping fick sig en fenomenalt bra tvist 😎. Från att ha strosat runt på GAVA med det mer ordinära sjukhusavdelningsarbetet, landade jag två eftermiddagar på Thorax-Kärlkliniken. Där fick jag vara med på två olika operationer: TAVI och CABG, vilket jag tänkte berätta mer om i detta inlägg.

Då jag läser internmedicin nu och inte ger mig an kirurgi förrän nästa termin (T7), var jag minst sagt helt lost i op-salen. Hur blev jag då insläppt på thoraxkliniken? Jo tack vare en familjevän som råkar vara thoraxkirurg.

Innan operation 👩🏻‍⚕️:

TAVI

 1. TAVI –  Transcatheter aortic valve implantation.
 2. Syfte – Implantera en ny aortaklaff.
 3. Vilka patienter – Operationen görs på patienter med grav aortastenos (förkalkningar av aortaklaffen).
 4. Metod – Likt en PCI (en mindre operation som återställer blodflödet genom ett igentäppt kranskärl på hjärtat). I båda fallen går man, förenklat sagt, in med en kateter från arteria femoralis upp till aorta (kroppspulsådern). Vid en TAVI svänger katetern in via aortaklaffen till hjärtat. Där den gamla aortaklaffen sitter, sätts den nya aortaklaffen fast med ett stent (metallnät-ish). För att kunna se och navigera genom blodkärlen, utan att behöva skära i bröstkorgen eller dylikt, används kontraströntgen och ultraljudsundersökning. Här var patienten helt nedsövd, men olika landsting och regioner verkar använda olika riktlinjer på denna front.
 5. Inblandade roller – Läkare inom thoraxkirurgi (utför själva ingreppet), anestesiologi/IVA (sköter intubering, narkosen, hemodynamiken, cirkulation och andning), klinisk fysiologi (sköter ultraljud av hjärtat), operationssjuksköterskor och anestesisjuksköterskor.
 6. Övrigt – Innan operation sattes en CVK och temporär pacemaker in, vilka behövs under TAVI-operationen.

Se video 😊

CABG
Helt klart bland det häftigaste jag sett hittills. Betydligt mer invasiv operation än en PCI eller TAVI, som ju arbetar med katetrar genom kärl för att nå hjärtat samt mycket röntgen. Vid en CABG däremot, öppnas hela bröstkorgen upp för att nå hjärtat.

 1. CABG – Coronary artery bypass grafting.
 2. Syfte – Återställa blodflödet till hjärtats kranskärl, likt vid en PCI, men skillnaden är hur detta uppnås.
 3. Vilka patienter – Patienter med flera igentäppta kranskärl, där PCI inte räcker för att åtgärda problemet.
 4. Metod – Ven (ex. vena saphena magna från benet) används som transplantat för att skapa en ny väg för blodflödet, förbi det igentäppta kranskärlet. Under operationen används en hjärt-lungmaskin, som agerar hjärta och lungor. Det innebär ungefär att man kopplar om blodcirkulationen så att blodet passererar maskinen i stället för hjärta och lungor. På så sätt blir det lättare att jobba med de igentäppta kranskärlen som är tömda på blod.
 5. Inblandade roller –  Läkare inom thoraxkirurgi (utför själva operationen), anestesiologi/IVA (sköter intubering, sövning, hemodynamiken, cirkulation, andning, ultraljudsundersökning, hjärtlungmaskin), operationssjuksköterskor och anestesisjuksköterskor.
 6. Övrigt – En pacemaker (AAI) och pleuradrän opererades även in i slutet.

Se video 😊

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig

Kategorier