Vägen till ett lyckat examensarbete

I slutet av juni fick jag resultatet på mitt examensarbetet i medicin. Och det blev GODKÄNT! Därmed 240 av 330 högskolepoäng avklarade. Med en dag kvar innan nionde terminsstarten, tycker jag vi tar och rekapitulerar exjobbsterminen med mina personliga råd kring hur man tar sig igenom exjobbet.

Officiellt godkänt examensarbete i Ladok 📊👩🏻‍💻

Examensarbetet i medicin, a.k.a. exjobb / degree project / thesis / master thesis (kärt barn har många namn), är en kurs på en hel termin tillägnad åt medicinsk forskning. Du ska i slutändan leverera en skriftlig uppsats motsvarande 30 hp eller 800 timmars arbete inom ramen av medicinsk vetenskap, där det bör vara en KI-anknuten handledare.

Kraven och riktlinjerna är som ni ser inte mycket mer än så och därmed ganska breda, varför det resulterar i att studenter landar i vitt skilda forskningsprojekt som kräver olika mängd tid, energi och kunskap. Eftersom studenten har extremt fria tyglar men likväl ett stort eget ansvar under terminen, kan det verkligen dra åt olika håll.

 

Hur du lyckas med exjobbet

Vägen till ett lyckat exjobb tycker jag vi förenklar till nedanstående ekvation, med i princip tre avgörande faktorer: handledning, forskningsämne och oförutsägbara händelser. Den absolut viktigaste aspekten för ett bra exjobb är en god handledning. Du kan ha ett oerhört tråkigt forskningsämne men en fantastisk handledare, vilket gör hela arbetet mycket mer lyckat, givande och intressant. När du väljer exjobb ska du därför definitivt i första hand välja utifrån en bra handledare, därefter utifrån önskat ämne. Därutöver är det också av vikt att upptäcka och minimera antalet oförutsägbara händelser (t.ex. strul med lab/teknik/statistikprogram, handledare som ej svarar på mejl osv) längs med vägen.

 

Steg 1: Syftet med exjobbet

Fundera över varför du gör exjobbet? Vad vill du få ut? Liksom med mycket annat i livet är det alltid viktigt att tänka på varför du gör något. Det hjälper dig att hålla motivation och riktning i livet. I fallet med exjobb hjälper det dessutom med att komma fram till rätt handledare och projekt för dig själv.

 • Forskarkarriär – Exjobbet är ett perfekt tillfälle att få in en fot i forskarvärlden. Finns specifikt forskningsämne eller -grupp som du är intresserad av? Se till att välja projekt där du kan utvecklas och lära dig mycket om forskningen.
 • Artikelpublicering – En hel del studenter gör ett forskningsprojekt som i slutändan blir publicerat i någon vetenskaplig tidskrift, vilket ju såklart är en rolig bonus. Om du vill öka chansen till detta, se till att välja en handledare som tidigare publicerat mycket eller också hintar om att det aktuella projektet ska bli publicerat. Dock kräver artikelpublicering mycket efterarbete, där du oftast inte blir klar inom ramen av exjobbsterminen, eftersom forskningsprocessen i riktiga livet tar en betydligt längre tid än så.
 • Laberfarenhet – Välj preklinisk forskning som allt som oftast äger rum på ett forskarlabb. T.ex. forskning inom immunologi eller cellbiologi osv.
 • Utlandsresa – Ha god tidsmarginal, börja leta projekt långt i förväg: 1 år innan. Krävs mycket pappersarbete.
 • Fritid / jobb – Mitt val. För att garantera så mycket ledig tid som möjligt, bör du välja ett projekt med insamlad data, möjlighet till att jobba på distans och en bra handledare som bibehåller tät kontakt. Jag skulle rekommendera registerbaserade studier, vilket alltsom oftast kräver mindre arbete än en pågående klinisk studie eller preklinisk forskning exempelvis.

 

Steg 2: Kontakta handledare

 1. Leta – Hur du hittar handledare:
  • KI:s projektdatabas
  • Mejllistor med tidigare handledare som finns på kursens hemsida
  • Föreläsare eller kliniska handledare du stött på under programmets gång
 2. Mejla – Ta kontakt med många olika handledare för att kunna jämföra. Presentera dig själv, ditt intresse för deras forskning och möjlighet till handledning. Be om att få ses fysiskt eller alternativt ett videosamtal.
 3. Ses – Fråga om följande:
  • Tillgänglig och närvarande som handledare? – Svarar hen snabbt på mejl? Finns hen där som stöd? Finns bihandledare?
  • Färdigutformat projekt? – Dvs. finns frågeställning redo eller behöver ni tillsammans komma på något?
  • Förväntningar på studenten? – Stäm av så att ni är på samma bana gällande vad som krävs från dig, vad för kunskaper väntas du behöva?
  • Tillgång till insamlad data? – A och O, sparar extremt mycket tid för dig själv och du kan i princip börja analysera datan direkt
  • Vilket statistikprogram används? – Vad behöver jag lära mig för statistiska metoder?
  • Tillgång till statistiker? – Alltid ett plus i kanten om statistiker finns och kan bemöta och lösa många av ens problem vad gäller analysen av data.

 

Steg 3: Välj handledare

Vad kännetecknar en bra handledare? 

 1. Handlett studenter på exjobbsterminen förut
 2. Hög närvaro och tillgänglighet – fysiskt, per mejl, per telefon
 3. Intresserad av handledning och inte enbart ute efter gratis arbetskraft
 4. Ger feedback
 5. Kompetent inom sitt område
 6. Pedagogisk och kan lära ut inom sitt område
 7. Har en tydlig plan för arbetet
 8. Öppen för diskussion och dialog med studenten

 

Steg 4: Minimera oförutsägbara händelser

 • Planera / tidsoptimering
 • Följ deadlines
 • Följ KI:s regler och kriterier
 • Sök feedback kontinuerligt
 • Upptäck problem i tid och måla upp tänkbara problem

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig

Kategorier