Studier vid KI är välkända över att ha ett fullpackat schema med föreläsningar, seminarium, grupparbeten, laborationer inkl labb rapportskrivning och examinationer (muntliga, moments tentor och kurs tentor). I denna serie av inlägg har jag tänkt ta upp de viktiga momenten Du kommer stötta på vid dina studier, speciellt dina studier vid BMA. Moment 1: Föreläsningar […]

Trots att vi på egen hand valt vår utbildning är det inte alltid motivationen håller sig på topp. Livet är en berg- och dalbana, det har dess upp och nedgångar med nedstämdhet och stress, precis liknande kan studietiden kännas ibland. Så hur gör man när man går från glädjefylld, glad och motiverad till stressfylld och […]

Alltid är det en aning nervöst att ta det första steget men därefter brukar saker falla på sin plats utan extra tanke och planering. Himla kul att Du hittat hit, mitt namn är Noha och läser min allra första termin på Biomedicinska analytiker programmet, förkortat till BMA vilket alltid underlättar! Det finns två inriktningar inom […]