Kursens (Biokemi) första laboration handlade om enzymkinetik. Innan jag går mer ingående om enzymkinetik tänkte jag berätta lite kort om förberedelse delen som alltid tillkommer vid laborationer. Förberedelsernas kan vara varierande och olika mycket beroende på laboration som ska utföras. Ofta ingår ett ping-pong test. I testet finns det information om vad som ska läsas […]

Studier vid KI är välkända över att ha ett fullpackat schema med föreläsningar, seminarium, grupparbeten, laborationer inkl labb rapportskrivning och examinationer (muntliga, moments tentor och kurs tentor). I denna serie av inlägg har jag tänkt ta upp de viktiga momenten Du kommer stötta på vid dina studier, speciellt dina studier vid BMA. Moment 1: Föreläsningar […]