Som jag tidigare skrivit är BMA inte mitt första högskoleprogram jag läser, jag testade två olika program innan jag hamna slutligen här. Skillnaden med valet av BMA var att jag hade ett tydligt mål med mitt val. Jag visste innan vad studierna skulle innefatta, vad framtiden väntade mig och vilka möjligheter det skulle finnas för mig. Både som student och färdig examinerad BMA.

Det absolut viktigaste innan man både väljer och påbörjar ett program är att veta vad ens mål är med att läsa programmet. Är det för att göra andra nöjda? Är det för det verkar som ett ”bra” program? Ifall svaret på dessa frågor är ja, så kommer man väldigt snabbt inte orka med studierna, man kommer börja hamna efter och slösa sin tid. Att ta ett år eller två för att jobba, besök olika universitet, kanske funderar du på en annan stad? Besök den staden och campuset kommer ge en bättre koll på det man söker. Det är även en investering i att söka vad ens mål är.

Besök din framtida arbetsplats eller en utav de möjliga arbetsplatserna du skulle kunna jobba med efter dina studier. För mig var det definitivt något avgörande i mitt val, det handlade inte så mycket om programmets innehåll utan vart programmet skulle leda mig till. När jag fick se vilka möjligheter samt hur arbetsplatsen kunde se ut visste jag direkt att detta vill jag jobba med.

Jag upplever att medicinska utbildningar liknar varandra i innehållet, självklart med skillnader i det praktiska, en BMA och tandläkare fokuserar på två olika saker men det grundläggande har väldigt många likheter, båda programmen har liknande kursböcker och upplägg på programmet därför är det viktigare att veta vad det ska leda till och om det slutmålet går ihop med ens egna mål.

I början av programmet fick vi även göra en heldags skuggning på en BMA arbetare. Det gav oss väldigt bra inblick i fältet och skuggningen gjordes tidigt in på termin 1.

    • kistudentennoha skriver:

      Hej, ett medicin inriktat program hos KI och ett samhällsinriktat program hos Södertörn.

Kommentarsfunktion är avstängd