Hemtentan blev färdig inlämnad igår då deadline var den 19:e kl 16. Det var en krävande hemtenta, den bestod av tio uppsats frågor där varje fråga innehöll mellan 6-8 delfrågor. Vi fick följa Lisa som levt ett osunt liv och riskerar att bli allt värre då hon redan lider av diabetes typ-2. Genom hemtentan fick vi besvara frågor som handlade om olika metabola processer, hur enzymer påverkar samt funktionen av olika läkemedel.

Hemtentan är en intensiv sammanfattning av kursens (Biokemi) innehåll. På måndag följs hemtentan med en muntlig examination. Under den muntliga delen kommer vi vara två grupper (totalt 6 personer) med en examinator och en sekreterare som antecknar vilka mål vi uppfyller genom våra svar. Som hjälpmedel får vi använda oss av denna gigantiska metabola schema som innehåller alla biokemiska processer. Vi får använda oss av kladdpapper och vi får tid att samla vår tankar innan vi besvarar frågorna.

Muntliga examinationen har schemabelagd tid på tre timmar, under dessa tre timmar får vi paus två gånger, ungefär 10-15min.

Direkt efter examinationen tar läraren in en student i taget och presenterar resultatet, ifall man blev godkänd eller inte. Fick icke godkänd får man feedback på vilka mål man inte uppnådde vilket är till hjälp för omexaminationen. Man får även feedback på hemtentan då hemtentans feedback inte kommer ges tillbaka till oss innan dess får man den på plats i samband med muntliga.

Eftersom hemtentan är en del av muntliga examinationen är den giltig under ett år, fram tills kursen har nystart. Ifall den muntliga blir underkänd måste man alltså göra om den innan april 2018. Det kommer ges ett tillfälle till innan sommaren. Under augusti omtenta perioden samt två tillfällen under termin 3.

Eftersom de ska utgå från hemtentan vid den muntliga är min plan att studera de frågor och svar mer ingående. Det finns en hel del detaljer och långa svar samt mycket att memorera.

Efter Biokemi kursen är avslutad börjar vi med Cell och Molekylärbiologi kursen, men mer om den senare.