I samband med den internationella biomedicinska analytikerdagen (den 15 april) som inträffade vill jag uppmärksamma här den andra inriktningen som man kan välja vid val av BMA studier, inriktning Klinisk Fysiologi.

Mina klasskamerater skrev en bra sammanfattande text som uppmärksammade hur mycket sjukvården är beroende av oss BMA. För att hela sjukvården ska fungera är det verkligen oerhört viktigt med varje roll som uppfylls.

Filippa skriver såhär:

15 april är internationella biomedicinska analytikerdagen. Visste du att cirka 70% av alla diagnoser grundar sig på provsvar och undersökningar som utförs av biomedicinska analytiker? Till exempel krävs det fler än 30 biomedicinska analytiker med olika specialkunskaper för att diagnostisera och följa upp en akut leukemi.

Jag studerar tre år och 180 hp på universitetet för att bli #stoltbiomedicinskanalytiker.

Jag studerar för att i framtiden undersöka, analysera, utvärdera och diagnostisera.

Jag studerar hjärta, hjärna, lungor, kärl, njurar – alla kroppens organ och funktioner.

Jag studerar anatomi, fysiologi, medicin och diagnostik.

Jag studerar ultraljudsfysik, teknik, radioaktiv strålning, kvalitetssäkring och metodik.

Jag studerar om sjukdomar, dess symptom och metoder för att diagnostisera dem.

Jag studerar för att i framtiden kunna kalla mig #stoltbiomedicinskanalytiker.

Och Rebecca delar med sig av detta:

15 april är internationella biomedicinska analytikerdagen. Visste du att cirka 70% av alla diagnoser grundar sig på provsvar och undersökningar som utförs av biomedicinska analytiker? Jag är student på väg mot att bli #stoltbiomedicinskanalytiker.
Det kan om ett par år vara mig du träffar på Fysiologklinik när du behöver undersöka din hjärtfunktion, dina kärl eller din lungfunktion.

Det kan om ett par år vara mig du träffar på Nuklearmedicin för att göra avancerade röntgen- eller radioaktiva strålningsundersökningar.

Det kan om ett par år vara mig du träffar på Neurofysiologisk klinik för att undersöka hjärna, muskler och nerver.

Det kommer om ett par år vara jag som bidrar till de undersökningar och provsvar som 70 % av alla diagnoser grundar sig på. Då är jag #stoltbiomedicinskanalytiker

BMA programmet är ett brett och otroligt viktigt yrke, stort tack till Filippa och Rebecca som delade med sig av deras syn på yrket med upplysande fakta. (Båda Filippa och Rebecca läser inriktning Klinisk Fysiologi termin 2 vid KI)