Som T2 student och en anställning i en labb avdelning var det ett stort steg för mig. Däremot var all erfarenhet som tillkom det absolut bästa.

Mitt arbete gav mig bredare erfarenhet och arbetsuppgifterna var väldigt olika samt varierande. Jag kan nämna några av huvudsakerna som tillkom under min anställning:

– Preanalyser – Remiss registrering
– Utbildning i Logistik (inköpssystem) samt ansvar för laboratoriets material beställning.
– Handleda sommarungdomar
– Arkivering av varierande avtal
– Prov- registrering och identifikation, markering samt insacanning och centrifugering av prover.

Jobbet gav mig även en insyn till hur det kan se ut för en färdig utbildad BMA samt vilka olika valmöjligheter som finns. Vilka fördelar och nackdelar man kan stötta på och hur mitt framtida jobb kan komma att se ut, vem mina kollegor kan vara och vilka olika yrken man kan stötta på att arbeta med.

Genom jobbet stötte jag på flera olika personer som gav mig deras råd och tips för framtiden. Hur lönen kan komma att se ut, vad man ska tänka på som kan vara viktigt och hur man ska stabilisera sig i ett arbetsfält som skapar konkurrens med inte bara BMA:are utan av andra yrkesroller.

För mig personligen fick jag se vilka möjligheter jag har att arbeta i detta fält samtidigt som jag får klä mig som jag gör till min vardag. Eftersom det är viktigt för mig att man håller vid principen att varje individ ska ha rätten att bestämma över sin kropp är det viktigt för mig att få bestämma hur jag vill göra, självklart med anpassning till miljön.

Inom vård vet alla att uniformen är kortärmat, för mig med slöja innebär detta att klä av mig med något jag anser är diskriminerande. Hygien är en viktig del i vården, det är inget jag anser ska förminskas däremot bör man inte förminska eller trycka bort valmöjligheterna som finns inom vården vilket det glädje mig att få se.

Ute i avdelningen och vid mitt skrivbord hade jag en kofta som ingår i sjukhuskläderna däremot är dessa inte tillåtna inne i labbet, inne i labbet hängs dessa av och det finns andra val som går att använda som följer riktlinjerna av hygien i vården/labbet, engångsrockar och engångsarmar.

När jag först skulle vara inne i labbet slapp jag själv ta upp detta utan erbjöds av min kollega det alternativet, vilket jag anser vara väldigt fint. Jag har fått stå ut med olika fördomar och antydningar, redan i början av T1 vid första laborationen kände en lärare behovet av att poängtera detta för mig som jag fortfarande minns.

”Du vet väl om att som BMA kan du inte ha långärmat”.

Jag svarade artigt tillbaka att jag vet om vad som gäller men att det däremot finns lösningar som engångsärmar och liknande som går att lösa det på. Det betydde mycket för mig att få komma ut i arbetsfältet och få sådant fint bemötande trots att jag är medveten att det inte alltid blir så men detta är mitt egna val som ingen har rätt att trampa på. Hur jag gör eller planerar är mitt val och min rättighet. Som BMA:are slutar inte det vid frågan kring långärmat eller inte, anser det är förminskande av all den kunskap jag samlar på mig under åren och jag anser den person som uttrycker sig så saknar kunskap om vilka möjligheter det finns att fortsätta i detta fält och vilka varierande arbetsfält det finns för oss BMA:are.

Nu blev det lite oplanerat längre inlägg med en personlig berättelse men eftersom detta är min blogg där vi ska kunna samtala om allt jag upplever och tänker på anser jag det är viktigt att det lyfts upp.

Det finns även slöjor att låna, föredrar dock mina egna haha!