Nu när det kort tid kvar tills studierna börjar igen tänkte jag sammanfatta vad jag anser är viktigt att veta.

1. Var proaktiv
Genom att vara proaktiv och starta samma dag med det man behöver läsa och sammanfatta kommer man tidigare upptäcka vad man behöver lägga extra tid på och vad man inte förstod från föreläsningen vilket ger en möjlighet att fråga läraren vid nästa föreläsning eller skicka ett meddelande.

Tänk inte ”Detta är bara början det kommer bli tydligare senare”, om du inte tar tag i din läsning från början kommer det samla på sig en mycket större hög av läsning och under mycket mindre tid kommer du försöka pressa in allt. Det är ingen fara att inte förstå i början, att inte riktigt hänga med men det innebär att man ska göra mer läsning på egen hand för att därmed veta vad exakt det man har svårighet med. Med tiden kommer det börja klarna om man anstränger sig och tar en del per dag, det utan att bli helt utmattad eller drabbas av panik.

Frågan du sitter och funderar på hur du ska förstå – skjut inte bort den, antingen pimma läraren eller skriv ner den och ta med den i nästa föreläsning. Den frågan kan mycket väl hamna på tentan.


Pim finns i PingPong!

2. Varje en har sitt motiv
Varje klasskamerat du ser läsa med dig kursen har en annan bakgrund, vissa har läst tidigare vid högskolan, kommit direkt från gymnasiet eller haft ett sabbatsår. Varje en har därmed olika förutsättningar, olika metoder och olika färdigheter. Fokusera på din. Varje en har sina svagheter och styrkor, känn igen dina och inte andras. Hur andra gör berör inte dig, deras godkännande eller inte kommer inte stå på dina meriter.

3. ”Study smart not hard”
Ha en rutin, det är viktigt att du har en balanserad vardag där du på ett hälsosamt sätt får in studierna och annat du gillar att göra. Det är viktigt att du både fysiskt och psykiskt mår bra. Att vara vaken hela natten och försöka klämma in allt utan sömn kommer inte bara inte vara hållbart men även dåligt för din hälsa.

Fokusera på de områden föreläsaren poängterar är extra viktiga, hur ska du veta det? Det nämns vanligtvis på föreläsningarna och seminarium. Är du osäker om något, kanske du börjar gräva för djupt i detaljer och du vet inte om du bör göra det? Fråga läraren om det. Pim, Pim!

4. Fokusera på att förstå
Förstå materialet mer än att memorera.
Vissa saker är viktiga att memorera, som namn på muskler, enzymer och kemiska processer. Men när det kommer till flera kapitel och områden är det viktigt med förståelse än att blint memorera. Genom att förstå ämnet kommer du kunna förstå olika former av frågeställningar.

Vissa kurser ger läraren extra material, vanligtvis ligger det bland dokumenten. Ta en titt på dessa, ibland är de som en lathund och förklarar saken på ett förenklat vis så att du kan förstå det läraren förklarar. Sådan material är vanligt förekommande vid Kemi kurser.