Innan jag påbörjade mina studier i BMA programmet visste jag att arbetsmarknaden såg lovande ut för oss, både som studenter och färdig examinerade. Till det jag hört hör det till att efterfrågan av BMA utbildade minskar och att arbetet ersätts med maskiner, detta stämmer, en viss del i alla fall. Det tillkommer flera maskiner samt förnyad teknik. Detta för att många av analyserna som utförs önskar man ska utföras snabbare. Tid räddar liv. Däremot är arbetsmarknaden väldigt bred och möjligheterna för vart du som BMA utbildad, (inriktning labb skriver jag alltid om då det är min inriktning som jag har koll på), är många.

Låt dig inte påverkas av vad som går runt, har du funnit att detta är vad du vill arbeta med eller fortsätta med vidare med möjligtvis även en master utbildning, fortsätt. En ambitiös och engagerad person i sitt arbete kommer få många möjligheter.

Till nyår, 2018 kände jag för att skriva ner ett par viktiga mål. Något jag aldrig brukar göra men för att fortsätta sträva efter det kände jag det vore viktigt att ha det nedskrivet framför sig. Bland dessa mål skrev jag:

”Få ett sommarjobb inom min inriktning”.

Det jag visste redan innan var att efter du läst T4, den sommaren har du möjlighet att få sommarjobb som BMA student. Men jag ville mer, jag ville redan efter termin 2 få BMA student jobb. Jag påmindes om det målet då det fanns skrivet framför mig och sökte mig till Karolinska Universitetslaboratoriet. Jag var dock ute i sista minuten då plugget hade tagit över all min tid och fokus. Som förväntat fick jag flera svar tillbaka att de redan tillsatt sommarjobbarna. Men ett mejl ledde mig till en intervju.

För mig kände jag att det var ett uppfyllt delmål, att jag kom fram till en intervju. Jag hade inga kontakter eller någon som kunde hjälpa mig hitta vart jag skulle söka. Intervjun gick väldigt bra och den som skulle bli senare min chef, verkade tycka om mig och se mig kunna utvecklas hos de samt ge de vad som krävdes.

Efter en lyckad intervju och ett uppföljnings möte, skrevs kontraktet på. Jag som T2 student fick sommarjobb hos Mikrobiologen.

Fredag den 17 augusti var mitt sommarkontrakt slut och ett fint meddelande medföljde som värmde. Eftersom jag lämnade ifrån mig ett sådant bra uttryck anställdes jag direkt innan mitt kontrakt tog slut av en annan chef som hade observerat mitt arbete till och från och var även välkommen tillbaka nästa sommar med ett jobb garanterat. Att få ett jobb serverat framför en utan att ha sökt den kändes som ytligare en bekräftelse på det jag tidigare skrev, ambition och bra arbete kommer aldrig kunna ersätta dig med en maskin.

Jag kommer skriva ett nytt inlägg där jag kan gå mer ingående av vad mitt arbete bestod av för att inte göra denna alltför lång. Men slutligen vill jag tacka Mikrobiologen och alla där som gav mig denna möjlighet att utvecklas, jag lärde mig väldigt mycket om arbetsmarknaden, analysmetoder och hur processen går till i verkligheten.