Amerikanska förkortningar

Hej!

När jag var utbyte i Köpenhamn ställdes jag inför ord som var förvirrande eller ord som finns på svenska men med en annan betydelse. På det här utbytet är inte språket något problem. Det som däremot är ett problem är alla förkortningar som används på sjukhuset. Det gör mig ibland tokig och det är svårt att få ett sammanhang när man läser patientens journal. En del av förkortningar är så klart samma som vi har hemma i Sverige och speciellt de förkortningar som rör sjukdomar (så som IBS, UC, ADHD, HIV, CABG, DVT, DM et c). Men förkortningar som rör själva vården, som är av mer teknisk karaktär tog några veckor att plocka upp. Ofta är det viktiga detaljer och det är viktigt att veta vad som gäller för patienten.

Vissa förkortningar önskar jag att jag kunde innan jag kom hit. För att nämna några är dessa:

  • BID – Två gånger om dagen (”bis in die”,  twice daily)
  • D/C – Avsluta, skriva ut (discharge eller discontinue)
  • H/O – historia av (history of)
  • C/O – klagar över (complain of)
  • CBC – blodstatus (complete blood count)
  • H&P – Inskrivningsanteckning (History & Physical)
  • N/V – Illamående och kräkning (Nausea & Vomiting)
  • npo – Fasta (nil per os)
  • prn –  Vid behov (”pro re nata”, as needed)
  • s/p – Efter ett specifikt ingrepp t ex en operation (”status post”)

Här är också en bra hemsida med några av de vanligaste förkortningarna: Medicinenet.com.

Vi hörs! /Oscar

kistudentenoscar

kistudentenoscar

Jag heter Oscar Berg och är 28 år och kommer från Östersund. Jag läser åttonde terminen på läkarprogrammet och här skriver jag om min vardag och hur det känns att bli doktor.

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Ämnen