IST- vad är det?

Tja!

IST, eller Integrerad Sluttentamen, är bland det sista som man tar sig igenom på läkarprogrammet vid KI. Det är en kurs men egentligen ”bara” en examinering och en slutkoll på att man kommer fixa jobbet som underläkare.

  • Upplägget

Det är sex stationer som är uppdelat på två dagar. Den första dagen innefattar fyra praktiska fall med patienter (som spelas av skådespelare) som har symptom. Uppgiften är då att ta upp en korrekt sjukdomshistoria, göra en riktad undersökning och formulera en plan för patienten för fortsatt handläggning och terapi. Låter det svårt? Ja, det är jättesvårt men det är precis därför jag valt att bli läkare. En av de fyra fallen innefattar en telefonkontakt med sjuksköterska då man ska lösa ett patientrelaterat problem tillsammans. Fallen är tänkt att komma från de stora folksjukdomarna (astma, KOL, diabets, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, allergier, sjukdomar och smärttillstånd i rörelseapparaten, depression et c). På många sätt liknar just första dagen en OSCE som jag har skrivit om här.

Den andra dagen innefattar två skriftliga uppgifter. En uppgift innefattar olika läkemedelsvärderingar med indikationer, risker, biverkningar och interaktioner. Inte heller den uppgiften är enkel, men ändå relevant. Den andra uppgiften går ut på att läsa en sammanfattning av en forskningsstudie och tolka dess resultat, slutsater och vad den har för klinisk betydelse.

  • Poäng och godkänt-gränser

Hela tentan omfattar 60 poäng och det gäller att ta totalt 65% av dessa, annars är man underkänd. I varje rum finns en examinator som bedömer min prestation utifrån en mall. Man kan få alla möjliga delpoäng för vissa frågor, moment och steg i handläggningen. Totalt kan man få 10 poäng/station. Man måste alltså få minst 39 poäng, och helst då minst 6,5 poäng på varje station. De skriftliga två uppgifterna rättas som en vanlig tenta och har också max 10 poäng/del.

  • Medicinskt osäker

Alla de praktiska stationerna har ett ”rätt svar”. Det vill säga att man kan få full pott man man gör allt som fallet kräver, det vill säga ställa rätt frågor, göra rätt undersökningar, ställa rätt diagnos och formulera rätt handläggning. Det finns också fall då man kan vara medicinskt osäker, t ex om man avvisar en patient med bröstsmärta (okej, extremt exempel men ni fattar). Man får vara medicinskt osäker på en station, det vill säga vara underkänd på den stationen, men man får inte vara det på två stationer. Det kan fortfarande vara så att man fått tillräckligt många poäng för godkänt men spelar ingen roll om man bedöms medicinskt osäker.

Yes, det var lite kort om hur IST fungerar och syftet med hela kursen och examineringen. Vi hörs! Levet börjar leka i LA! /Oscar

 

kistudentenoscar

kistudentenoscar

Jag heter Oscar Berg och är 28 år och kommer från Östersund. Jag läser åttonde terminen på läkarprogrammet och här skriver jag om min vardag och hur det känns att bli doktor.

1 kommentarer

Relaterade inlägg

Ämnen