Ny 6-årig läkarutbildning

Tjabba!

Jag har fått en del fråga om den nya 6-åriga läkarutbildningen. Många av frågor har handlat om utformning, skillnader mot den nuvarande utbildningen, tidsmässiga skillnader, bastjänst (BT) vs allmäntjänst (AT) och vägen till specialist. Mycket av underlaget som finns är egentligen bara på idéplan men nu finns ändå beslut och datumet, vad jag förstår, är satt till start hösten 2021.

Den nya utbildningen kommer leda direkt till legitimation, det gör det inte idag. Idag måste man slutföra sin AT samt bli godkänd på AT-tentan. Vad den nya terminen kommer innehålla är nog oklar för alla lärosäten och alla kommer säkert ta olika vägar. Jag tror dock att mycket av den tiden måste förläggas kliniskt eftersom det ska kompensera för förlusten av AT.

Det nya blir också att AT försvinner och ersätts med BT. BT kommer vara en del av specialisttjänst (ST) och är sista steget för att uppnå specialistkompetens. BT kommer att vara 1 år, till skillnad från AT som idag är minst 1,5 år. På det stora hela tror jag inte det kommer innebära jättestora tidsmässiga skillnader för att bli specialist. Idag tar det minst 5,5 (grundutbildning)+1,5 (AT)+5 (ST) = 12 år att bli specialist. Oftast tar det längre tid eftersom livet kommer emellan och man kan behöva vikariera. Med det nya upplägget kommer det ta 6 (grundutbildning)+1 (BT)+4,5 (ST)= 11,5år. Då räknar jag med att nya läkarutbildningen tar 6 år, BT 1år, samt att man pratar om att BT+ST inte bör understiga 5,5 år totalt sett. Det tycks alltså spara 0,5 år med den nya modellen att bli specialist + att man besparas situationen med brist på AT-platser vilket också kan komma att spara 0-3 år.

Ha en fin dag! /Oscar

kistudentenoscar

kistudentenoscar

Jag heter Oscar Berg och är 28 år och kommer från Östersund. Jag läser åttonde terminen på läkarprogrammet och här skriver jag om min vardag och hur det känns att bli doktor.

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Ämnen