Psykiatri -så här långt

Psykiatrin har varit helt okej hittills. Föreläsningarna gav en bra introduktion till ämnet även om jag tycker vissa begrepp och tillstånd är svåra att åtskilja. Föreläsningarna har varit generella med ämnen som affektiva lidelser (depression), personlighetsstörningar (fobier, bipolär, storhetsvansinne et c), schizofreni (patienter som hör röster och upplever saker som inte finns), olika behandlingar (KBT, psykoterapi, MBT mm) och läkemedel (anti-psykotika, anti-depressiva, lugnande, hypnotiska och sederande), delirium och konfusion, ätstörningar, självmordsprevention samt några andra.

Fyra dagar har passerat på det psykiatriska center jag är placerad. Alla är väldigt snälla och jag har träffat mina första schizofrena patienter. Det var mycket spännande och intressant. De har beskrivit hur de hör röster och en person berättade vilket datum jorden kommer kommer gå under. Jag fascineras av de extraordinära egenskaper de besitter. Många gånger beskriver de så precist och detaljerat vilka som pratar, vad de säger, vad de arbetar med, vilka de är med mera.

Flera uppdateringar kommer snart! /Oscar

kistudentenoscar

kistudentenoscar

Jag heter Oscar Berg och är 28 år och kommer från Östersund. Jag läser åttonde terminen på läkarprogrammet och här skriver jag om min vardag och hur det känns att bli doktor.

2 kommentarer

Relaterade inlägg

Ämnen