Hej! Jag har fått flera läsarfrågor om Diabeteskursen i Indien som man kan välja på  termin 6. Jag var i Indien december 2016 och har bloggat om det här. De frågor jag fått är bland annat: Är det en kurs du rekommenderar? Ja, absolut! Jag kan inte säga att jag är jätteduktig på svensk diabetesvård […]

Jag kan absolut tänka mig att jobba som läkare i Dammark. Efter att ha skrivit min första journal kändes det helt plötsligt möjligt att arbeta som läkare i Danmark. Mycket av vården fungerar liknande som i Sverige och danskar är snälla. Efter drygt två veckor på utbytet har jag blivit mer positiv till att flytta hit […]

Första veckan på sjukhuset har bland annat innehållit följande placeringar: Mottagning på demens och hukommelseklinik Stuegang (rond) på N15 (akut apopleksi, dvs Stroke) Neurofysiologisk afdeling med elektromyografi (EMG) och elektroencefalogram (EEG) Seminarier i huvudvärk, lumbalpunktion, apopleksi och degenerativa ryggsjukdomar. Nästa vecka bjuder på dagvagt och aftenvagt (det vill säga dagjour och kvällsjour). Det blir intressant. […]