Tjäna! Jag ska igen svara på en läsarfråga och den här gången lyder den: Vilka egenskaper tror du krävs under studietiden? Den frågan är jättebra och superrelevant. Jag ska börja med en disclaimer och säga att jag inte har några rätta svar men jag kan se vissa klustrade egenskaper hos de studenter som fortfarande går […]