I januari tidigare i år signerade jag mitt anställningsavtal som underläkare i sommar. Det ska bli kul att jobba som läkare i sommar och få testa på det på riktigt. Det kallas just vik-UL, det vill säga vikarierande underläkare. Från termin 9 (givet att man tagit alla poäng och är godkänd med alla kurser) får man arbeta som läkare med undantag från Socialstyrelsen. Läs mer här. Det står följande på Socialstyrelsens hemsida:

  • ”Den icke legitimerade läkaren genomgår medicinsk grundutbildning vid en svensk fakultet och har fullbordat studier till och med den nionde terminen med godkända kurser och prov. Om vikariatet avser ett ämne som den studerande genomgår efter den nionde terminen, krävs godkänd kurs och godkänt prov även i detta ämne. Läkarstuderande får inte anställas i primärvården.”

I juni börjar mitt vikariat och jag kommer självklart blogga vidare under mina första steg som läkare. 🙌🏼