Audiologi

Förra veckan läste vi Audiologi-delen som är en del av kursen Medicin 2. Vi hade några föreläsningar, några förinspelade föreläsningar som vi kunde titta på hemma och även en dag med laborationer och ett grupparbete; alla grupper fick olika fall där vi skulle ställa en diagnos med hjälp av olika ledtrådar. Föreläsningarna handlade bland annat om:

  • Tidig hörselutveckling (hörselutveckling under graviditeten och sedan från spädbarn till lite äldre barn)
  • Hörselskadors uppkomst och orsaker
  • Hur man kan testa hörseln och diagnostisera hörselnedsättningar
  • Hörselskador hos äldre och åldrandets påverkan på hörselfunktionen
  • Hörselrehabilitering

I torsdags hade vi laborationer. Först fick vi testa vår egen hörsel med hjälp av ett stämgaffelprov. Man använder då en stämgaffel som aktiveras genom att man slår överdelen av stämgafflen (där den är tvådelad) mot någonting så att stämgaffeln börjar vibrera och man kan då höra ett svagt ljud. Man håller i nederdelen (nedanför den tvådelade delen) och sätter den mot huvudet, mitt på, och ljudet leds då genom skallbenet till öronen. Då kan man ta reda på om det finns en ensidig hörselnedsättning. Om ljudet hörs bättre på ena örat kan det tyda på en skada på andra örat, en skada i innerörat eller hörselnerven som gör att ljudet hörs svagare. Det kan också vara så att om tonen hörs bättre på ena öra kan det betyda att det finns en skada på det örat där ljudet hörs bättre, t.ex. kan det vara något slags hinder som göra det svårt för ljudet att ledas vidare. Ljudet ”samlas” på ett ställe och kan då höras tydligare. Om det är svårt för ljudet att fortledas kan det tyda på att ljud även har svårt att ta sig in i örat. Sedan fick vi även titta in i varandras hörselgångar och titta på varandras trumhinnor med hjälp av ett otoskop.

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig