Auskultationer

Gott nytt år! Igår var vi tillbaka i skolan igen med den första föreläsningen för 2018, statistik står på schemat nu. Det är en kort kurs som började precis innan jul och som vi har tenta på under nästa vecka. Detta betyder dock inte att det är en speciell lätt kurs.. Imorgon har vi dock inget schemalagt så det får bli en statistik-plugg-dag.

Jag tänkte skriva lite om något som vi började med under förra terminen och som vi kommer fortsätta med under denna termin – auskultationer. Under förra terminen var vi ute på några auskultationer och under den här terminen kommer vi ha ungefär 10 auskultationer till. Under en auskultation är man som student med en logoped men vi som studenter iakttar endast vad logopeden gör. Vi är inte alls delaktiga i arbetet, men det är väldigt lärorikt! Under senare terminer kommer vi ju ha praktik, så man skulle kunna säga att auskultationerna är som ett första steg innan praktik. Våra auskultationer som vi hade under första terminen hade vi väldigt tidigt så det var ett jättebra sätt att få en större inblick i hur det är att jobba som logoped och inom vilka olika områden logopeder jobbar. Jag var på två mindre logopedmottagningar och sedan på ett större sjukhus. Det var givande att se båda delarna, hur olika mottagningar kan skilja sig åt. Jag fick även besöka logopeder som arbetade med barn och logopeder som arbetade med vuxna/äldre vilket också gav mycket.

Under termin 1 blev vi tilldelade våra auskultationer men under termin 2 kommer vi själva att boka in våra auskultationer vilket gör att vi själva kan välja att kontakta logopeder/logopedmottagningar som jobbar inom områden vi själva är nyfikna på! 

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig