Har du några frågor eller funderingar gällande logopedprogrammet eller hur det är att vara student på Karolinska Institutet? Hör gärna av dig, du når mig genom formuläret nedan!