Läs- och skrivsvårigheter

Hej! Idag har vi startat igång med praktik igen! Eftersom vi läser en kurs som handlar om tal- och språkstörningar hos barn i skolåldern så fokuserar kursen och praktiken på framförallt läs- och skrivsvårigheter. Vi kommer ha praktik två dagar i veckan och resterande dagar har vi föreläsningar eller annat på schemat. Den här månaden kommer nog bli ganska intensiv men det är bara att köra på för sen kommer ju sommaruppehållet och lite ledighet 🙂

Här nedan är de föreläsningar som vi har haft och som vi kommer att ha kommande veckor. Jag tycker man får en lite bättre överblick över en kurs bara av att läsa titlarna på föreläsningarna, hoppas ni tycker detsamma!

  • Fonologisk bearbetningsförmåga
  • Språk-, läs- och skrivsvårigheter i skolåldern – introduktion och modeller
  • Logopedisk läs- och skrivutredning
  • Klassrumsbaserad logopedi
  • Läs- och skrivutveckling hos personer som använder AKK
  • Att utöka ordförrådet
  • Samförekomst mellan funktionsnedsättningar i skolåldern
  • Pragmatik: bedömning och insatser

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig