Spännande område

Imorgon är sista dagen på den här praktikperioden! Sedan är det bara en tenta och ett seminarium kvar under nästa vecka. Inte så bara och bara kanske, det kommer bli en hel del plugg under den här veckan. Men sen är det dags för sommaruppehåll!

Under den här praktiken har vi som sagt haft läs- och skrivutredningar. Jag visste inte så mycket om läs- och skrivsvårigheter, eller dyslexi, sedan innan men det är ett område som jag faktiskt har upptäckt är mer spännande än jag trodde. Mottagningen vi är på ligger på ett sjukhus här i Stockholm. Jag, och min kursare som jag har praktik med, har gjort två stycken utredningar. Eftersom den här praktiken ligger parallellt med kursen Tal- och språkstörningar hos barn i skolåldern så har vi träffat barn/ungdomar på mellan- och högstadiet. Som namnet på kursen avslöjar så har vi alltså inte bara läst om läs- och skrivsvårigheter utan också om andra svårigheter, tal- och språksvårigheter, som barn i skolåldern kan ha. Men praktiken har fokuserat på just läsning och skrivning!

Det finns en mängd olika tester som används för att testa olika förmågor som vi vet är viktiga för vår läs- och skrivförmåga. Om vi har brister i dessa förmågor så kan de lägga grunden för läs- och skrivsvårigheter/dyslexi (och självklart testar man också just avkodning; den tekniska biten av att läsa). Det är lite som ett detektivarbete! En utredning tar ungefär en dag (vi har träffat eleven två halvdagar) och efter det måste man sätta sig med alla resultat från testerna och försöka få en uppfattning om var elevens svårigheter ligger och vad som kan ligga till grund för de svårigheter som visar sig. Sedan har vi träffat eleven en tredje gång för berätta vad utredningen visat och för att ge rekommendationer till hur eleven och även skolan kan agera för att underlätta för eleven när det kommer till att läsa och skriva. Vi skriver också ett utlåtande som blir en dokumentation av hur utredningen gått till och vad utredningen visat. Det här är absolut ett område som varit mycket roligare än jag trodde och jag vågar nog till och med säga att jag skulle kunna tänka mig att jobba med den här typen av utredningar i framtiden 🙂

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig