Praktiken fortsätter!

Praktiken fortsätter! Jag träffar mestadels patienter med dysartri (främst orsakad av Parkinsons sjukdom eller ALS) och olika demenssjukdomar (längst ner i det här inlägget kommer lite mer om dysartri då det kanske inte är ett begrepp man stöter på om man inte är logoped eller jobbar inom vården). I inlägget som jag länkar nedan har jag skrivit lite mer om vilka diagnoser och svårigheter logopeder ofta arbetar med om man träffar vuxna patienter, tyvärr stöter vi inte på alla diagnoser under en praktik då logopeder ofta jobbar med vissa diagnoser beroende på var man arbetar. Då får man höra lite med klasskamrater om vad de har stött på under sin praktik så man iallafall får ta del av andras erfarenheter 🙂 Jag har praktik på Karolinska Sjukhuset i Huddinge och är med några logopeder som framförallt arbetar med patienter som har dysartri och patienter med demenssjukdomar.

Tal- och språkstörningar hos vuxna

Det här har vi hittills gjort under praktiken:

  • Tagit anamnes – ha inledande samtal med patienter för att fråga om sjukdomstillstånd, fråga om vilka svårigheter de har gällande sitt tal, vad patienten själv upplever är jobbigt när de talar resp. fungerar bra med talet osv.
  • Gjort bedömningar – Det finns ett test som heter Dysartribedömning som används för att bedöma om patienten har dysartri och i så fall vilken grad av dysartri (lätt, måttlig, grav). Väldigt sammanfattat innehåller testet uppgifter som bedömer andning, oralmotorik, artikulation, förståelighet (hur bra andra förstår en när man talar). Ofta spelar man in patienten så att man kan lyssna igenom och analysera talet i efterhand, tex de uppgifter som bedömer artikulation.
  • Vi har fått vara med och instruera i en behandling för patienter med Parkinsons sjukdom. Det är en gruppbehandling för en grupp patienter där övningarna ffa går ut på att tala med en stark röst (patienter med Parkinsons sjukdom tappar ofta sina röststyrka och börjar tala lite tystare).
  • Kommunikationsträning i grupp för patienter med en demensdiagnos. Olika typer av demens kan ge språkliga svårigheter och i den här gruppen får patienterna träna sina språkliga förmågor men man diskuterar också olika strategier för att kunna underlätta kommunikationen med andra. Under nästa vecka kommer vi få hålla i ett kommunikationsträningstillfälle så det ska bli kul!
  • Skriva journal! Efter varje patient måste journal skrivas så det har vi fått göra!

Dysartri är en diagnos som kan ställas efter skada eller sjukdom i nervsystemet. Skadan eller sjukdomen kan leda till olika nedsättningar som påverkar talförmågan (och det är de nedsättningarna som går under diagnosen dysartri), till exempel; bristande andningskontroll (luften tar slut när man pratar), nedsatt röststyra eller nedsatt artikulationsförmåga. Kan orsakas av till exempel Parkinsons sjukdom, ALS eller MS. 

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig